INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ceníme si odvahu požiadať o pomoc

Ceníme si odvahu požiadať o pomoc

Keď sa povie krízové centrum, väčšina z nás si predstaví zónu bezpečia pre ženy, najmä matky s deťmi. Ochranu vyhľadali často pre násilie zo strany partnera – muža. Ale čo ak potrebuje azyl a pomocnú ruku muž? V Petržalke na Budatínskej ulici už takmer tretí rok funguje krízové centrum. Jeho dvere sú otvorené pre ľudí v núdzi bez ohľadu na pohlavie. Na naše otázky odpovedala jeho vedúca PhDr. Miriam Jamrišková.

– Veľa ľudí netuší, že mesto má zriadené takéto centrum. Väčšinou nás telefonicky alebo osobne kontaktujú ženy, mamičky s deťmi, ktoré sa nemajú na koho obrátiť. Často sú to ženy bez sociálnej opory, ktoré sa v dôsledku sociálnych problémov ocitli bez strechy nad hlavou. Muži sa na nás obracajú menej. Je pre nich ťažšie prijať skutočnosť, že niekde zlyhali, že sú odkázaní na pomoc iných. Neraz je to strach z nepoznaného či hanba. Ale ak ich životné udalosti postavia nekompromisne pred bezvýchodiskovú situáciu, je pre nich napokon úľavou zazvoniť u nás a podeliť sa o svoj príbeh (od roku 2011 už 16 mužov). Najčastejšou motiváciou je riešenie existenčnej otázky – bývania, ale aj obava o blízkych, rodinu, deti. Ich odvahu a odhodlanie si veľmi ceníme.

Je problém domáceho násilia na mužoch u nás zľahčovaný?

– Násilie sa týka všetkých, nielen žien a detí, ale aj starých ľudí, ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj mužov, aj keď v menšej miere. Samozrejme, odborná aj laická verejnosť sa venuje predovšetkým slabším, deťom a ženám, keďže štatisticky podloženým faktom zostáva, že tieto skupiny sú najčastejšie postihnuté násilím. Snažíme sa pracovať holisticky, s celým systémom, dokonca aj so širším sociálnym prostredím, ak je to možné. Máme na mysli myšlienku jedného múdreho pána doktora, že „ak chceme pomôcť dieťaťu, pomôžme jeho matke, ak chceme pomôcť matke, pomôžme jej mužovi“.

teta s dievčatkom

V akým situáciách vyhľadávajú vašu pomoc klienti?

– V rôznych situáciách. Za dva a pol roka fungovania sme sa niekedy nestačili čudovať, ako sa môže život zvrtnúť. Či už vlastným pričinením, alebo vplyvom okolností, nad ktorými nikto z nás nemá moc. Sme každodenne svedkami psychického a fyzického násilia v rodine, v partnerských vzťahoch. Mali sme dievčatko, ktoré u nás strávilo dva roky a kde dôvodom vyňatia z rodinného prostredia bolo podozrenie so sexuálneho zneužívania, ťažké sociálne zanedbanie s nedostatkom zdravotnej starostlivosti. Stretávame sa aj s medzigeneračnými problémami, s dôsledkami zdravotných problémov spojených so stratou zamestnania a následnou stratou bývania. Silný bol príbeh otecka, ktorý sa ocitol s dvoma synmi na ulici. Dlhší čas prespávali pri Veľkom Draždiaku, kým sa odhodlal prísť k nám. Z anamnézy sme zistili množstvo informácií, ktoré viedli k tejto situácií – zdravotná (psychiatrická) záťaž v rodine, úraz spojený so stratou práce a finančných prostriedkov, neznesiteľné napätie v rodine, ktoré vyústilo do núteného odchodu z domáceho prostredia. V každom prípade pohľad na dvojmetrového statného muža v najlepších rokoch s dvoma dospievajúcimi chalanmi, ako bezbranne stojí na chodbe nášho centra, nikoho z nás nenechal chladným.

Nevznikajú pri vzájomnom spolužití oboch pohlaví v centre konfliktné situácie?

– :) Prináša to rozmanité situácie, náročné, ale aj veľmi príjemné. Do nášho zariadenia neprijímame mužov, ktorí sa dopustili násilia či závažnej trestnej činnosti, väčšinou je dôvodom prijatia nepriaznivá sociálna či zdravotná situácia. Títo muži dokážu byť voči klientkam veľmi pozorní, vedia vykonávať domáce práce, sú nápomocní v starostlivosti nie len o svoje, ale aj cudzie deti. Domnievam sa, že existencia oboch pohlaví v našom zariadení je modelom bežného života, normálneho fungovania spoločnosti, sociálnych skupín, v ktorých spoločné spolužitie prináša komplikované vzťahy, ale rovnako sýti potrebu lásky, prijatia a spolupatričnosti.

KC BUdatínska

Koľko klientov „prešlo“ krízovým centrom od jeho vzniku v roku 2011? Platia za pobyt nejakú sumu, alebo je im pobyt hradený z iných zdrojov, ak áno z akých?

– Od augusta 2011 prešlo našim zariadením 170 klientov. Platba za pobyt je určená Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta vo výške 0,70 eura na deň a plnoletú fyzickú osobu alebo zaopatrené neplnoleté dieťa – 0,50 eura na deň a nezaopatrené dieťa. Je to suma veľmi výhodná pre všetkých klientov, ktorým finančná situácia nedovoľuje pobyt v ubytovni, iných krízových centrách. Je akceptovateľná pre mamičky na materských dovolenkách, ktoré poberajú len rodičovský príspevok a rodinné prídavky. V tomto sme naozaj blízko ľuďom. Počas pobytu v centre sa snažíme pomôcť vylepšiť túto sociálnu situáciu aj podporou pri hľadaní práce.

Sídlite v budove bývalej škôlky na Budatínskej ulici, jeho premena na krízové centrum asi nebola ani jednoduchá, ani lacná. Ako ste to zvládli?

– Zriadiť krízové centrum bola iniciatíva pracovníkov magistrátu, z čoho v konečnom dôsledku vzišla úspešná spolupráca Nórskeho kráľovstva a mesta Bratislavy. Výsledkom je reálne fungujúci projekt a stále veľmi korektné vzťahy s nórskym veľvyslanectvom. Celkové výdavky na projekt boli vo výške 1 911 000 eur. Príspevok mesta bol vo výške 810 000 eur a keďže je krízové centrum organizačnou súčasťou magistrátu, je finančne podporované vyčlenenými finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta. Pri tejto príležitosti chcem poukázať na túto, na Slovensku nie bežnú skutočnosť, že mesto Bratislava ako jedno z mála finančne podporuje aj takéto sociálne prospešné projekty.

dievča v pieskovisku s pomalovanou tvárou

Krízové centrum nielen pomoc poskytuje, ale ju aj potrebuje. Kto pomáha vám?

– Napríklad zamestnanci spoločnosti DALKIA, a. s., ktorá vykuruje aj Petržalku, zorganizovali pre nás predvianočnú zbierku šatstva. Americké veľvyslanectvo z iniciatívy zamestnancov zorganizovalo nákup hračiek pre deti, ktoré im následne počas predvianočného stretnutia odovzdali americkí vojaci – námorníci. Svojou prítomnosťou v neodolateľných uniformách, ale aj pokorou, ktorú sme cítili, nenechali chladné ani jedno ženské oko. Doteraz rezonuje aj návšteva a vystúpenie Majka Spirita (vďaka za sprostredkovanie patrí Adele Banášovej) v našom krízovom centre. Bola to jedna z nezabudnuteľných návštev. Veľmi radi na ňu spomíname a niektorí sa stále hrdia cédečkami či tričkami s jeho fotkou. Naša vďaka v neposlednom rade patrí všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí nám priniesli oblečenie, hračky, potraviny pre našich klientov. Prostredníctvom tohto rozhovoru im opätovne ďakujem.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky