INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mikulášska kvapka krvi

Mikulášska kvapka krvi

V júni sa v Dennom centre na Osuského ulici stretla štyridsiatka darcov, ktorí spolu darovali 15 litrov krvi. A nadišiel čas, aby sme sa opäť stretli, tak ako je už v Petržalke zvykom, v rámci podujatí “Vianoce v Petržalke”. Darcovská rodina má náruč neustále otvorenú a rada kohokoľvek prijme už v utorok 6. decembra 2016 v čase od 8,00 do 11,00 h v Dennom centre na Osuského ul. č. 3.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201