INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Projekt Marsilius zapustil korene

Ako by bežný človek mohol zmeniť Petržalku a tým aj život ostatných k lepšiemu?  Mohol by napríklad zasadiť strom a tým inšpirovať k rovnakému činu ďalších. Vytvoriť takýmto spôsobom v Petržalke zelenú alej je cieľom projektu Marsilius Občianskeho združenia Presadíme.

Počas prechádzky propagovanou budúcou „zelenou trasou“ Petržalky som sa od čestného hosťa projektu Marsilius, filmára Jara Vojteka (film Deti, či seriál Spravodliví) dozvedel, že sa v Paríži sa uplynulú noc odohrala ďalšia neuveriteľná teroristická akcia. Naše OZ Presadíme sa svojím projektom nesnaží zmeniť ľudstvo ani zachrániť svet, chceme len, aby sme v jeden deň roku mohli byť iní, mohli ho prežiť inak, mať dobrý pocit a napr. v jeden deň môcť zasadiť jeden strom. Stalo sa, platan darovaný spoločnosťou Vodotika bol zasadený rukami režiséra Jara Vojteka na pozemku ZŠ Pankúchova. To bol však len začiatok.

sadenie platanu, oz presadíme

Základné školy Panúchova a Turnianska, zapojené do projektu Zelená škola, pomohli svojim prístupom podporiť nielen sadenie stromov, ale i myšlienku aktívneho žitia, slobody, uvedomenia si krásy, ktorá je okolo nás. Začali sme náš projekt Marsilius symbolicky sadením majestátnych platanov, ako ambíciu vzniku rekreačnej zóny venovanej Petržalčanmi Petržalčanom, starým i mladým. Časom tam môžu byť prvky umenia, performance, prvky na posilňovanie, lavičky, stromy…záleží len na nás.

Ďakujem bežcom, rekreačným športovcom z Petržalky, ktorí podporili vznik budúcej zelenej trasy medzi oboma školami, malým neformálnym behom. Pavol Sovič: „Nevedel som presne do čoho ideme. O to bolo moje prekvapenie príjemnejšie, keď jedným z cieľov akcie bolo zasadenie dvoch platanov. Dobrá partia sa zišla, dobrý pocit a množstvo krásnych emócií zostalo.“

bezci

Celé organizovanie akcie projektu Marsilius som prežíval zahĺbený do čítania knihy Filozofi v meste od druhého čestného hosťa, ktorý na ZŠ Turnianska taktiež zasadil platan. Počas akcie som sa dozvedel, že práve život v Petržalke a fenomén tohto sídliska, autora, môjho bývalého učiteľa, teraz profesora katedry dejín filozofie na UK Bratislava ovplyvnila tak, že túto knihu začal písať. V knihe sa možno dočítať, aké funkcie uzavretosti a otvorenosti má mesto.  Nultý ročník projektu Marsilius som venoval i pamiatke švagra, Martina Vrableca, na ktorého som mnoho krát počas behov cez Petržalku myslel. Bez neho by som určite behať nezačal. Tiež by sa tento rok dožil 40 rokov. Mesto ako také, aby som parafrázoval autora vyššie spomínanej knihy, mu dalo veľa, zažil úspech, sklamanie, i útechu v behaní a nakoniec ho „pohltilo“…. Vďaka danej knihe sa možno i s takýmito udalosťami lepšie vyrovnať…

Mapka zelenej trasy
Mapka zelenej trasy

Okrem čestným hosťom by som rád  poďakoval združeniam rodičov a priateľov škôl, riaditeľom, učiteľom i žiakom, že chcú robiť pre deti niečo navyše a dávajú tak príklad pre reálny život. Ďakujem aj zástupcom úradov, ktoré poskytovali cenné odborné rady počas realizácie projektu. A sponzorom- pobočke Poisťovne z Fedinovej ul., ktorá dala ceny pre víťazov.

Projekt Marsilius OZ Presadíme  je pomenovaný po renesančnom filozofovi M. Ficiniovi, ktorý upozorňoval na potrebu prepojenia myšlienok s pozorovaním reálnych javov a symbolov, ktorým možno dávať vďaka imaginácii nové vysvetlenia a tým i zmysel svojmu životu.

Mário Bošanský, predseda OZ Presadíme

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky