INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Poďakovanie z Haanovej

Aj prostredníctvom Petržalských novín sa chcem poďakovať Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb, Čapajevova 6, za promptnú a kvalitnú prácu. Minulý týždeň som telefonicky poprosila o úpravu trávnatého priestoru vo dvore na Haanovej 17-19. Pani Aujeská ešte v ten deň si išla miesto vyfotografovať a do týždňa už bol dvor i priestor pri ihrisku v poriadku. Dokonca mi po skončení prác zavolali, či som spokojná s prácou. Áno, som a nielen ja, ale všetci obyvatelia z Haanovej 19. V dnešnej dobe nie je celkom obvyklé stretnúť sa s takou ochotou a ľudskosťou, ako tomu bolo v tomto prípade. Ešte raz sa chcem poďakovať pracovníkom tohto podniku a želám im i starostovi Petržalky V. Bajanovi všetko dobré.

Jana Kerliková, Haanova 19

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201