INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poďakovanie z Haanovej

Aj prostredníctvom Petržalských novín sa chcem poďakovať Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb, Čapajevova 6, za promptnú a kvalitnú prácu. Minulý týždeň som telefonicky poprosila o úpravu trávnatého priestoru vo dvore na Haanovej 17-19. Pani Aujeská ešte v ten deň si išla miesto vyfotografovať a do týždňa už bol dvor i priestor pri ihrisku v poriadku. Dokonca mi po skončení prác zavolali, či som spokojná s prácou. Áno, som a nielen ja, ale všetci obyvatelia z Haanovej 19. V dnešnej dobe nie je celkom obvyklé stretnúť sa s takou ochotou a ľudskosťou, ako tomu bolo v tomto prípade. Ešte raz sa chcem poďakovať pracovníkom tohto podniku a želám im i starostovi Petržalky V. Bajanovi všetko dobré.

Jana Kerliková, Haanova 19

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky