INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj o tom, ako sa budete sprchovať, rozhodnú druhí?

Aj o tom, ako sa budete sprchovať, rozhodnú druhí?

Už v lete sme vás informovali o prieskume týkajúceho sa nepretržitej dodávky teplej úžitkovej vody (TÚV). Nie každému totiž vyhovuje, že medzi jedenástou hodinou večer a piatou hodinou rannou v Petržalke netečie teplá voda. Nespokojní obyvatelia – klienti, ale aj petržalskí poslanci sa obrátili na spoločnosť Dalkia, a. s., ktorá je hlavným výrobcom a distribútorom tepla a teplej úžitkovej vody.

Tá najprv vykonala pilotný prieskum na najmenšom vykurovacom petržalskom okruhu. Výsledkom bolo, že pri priemernej mesačnej spotrebe vody pre jednu osobu predstavuje zvýšenie nákladov asi o 0,93 € za mesiac. S týmito informáciami sa rozhodla monitorovať vôľu Petržalčanov. Správcom bytových domov odoslala informatívny list o takejto možnosti dodávky teplej vody. Ich úlohou bolo informovať vlastníkov bytov. Dalkia, a. s., chcela koncom novembra od správcov zozbierať informácie a ak by sa obyvatelia v danom okruhu odovzdávacej stanice a kotolne dohodli, nepretržitú dodávku TÚV im zabezpečiť.

Problémom je, že hoci sa novembrový termín vyhodnotenia blíži, mnohí z vás o takejto možnosti nielenže nerozhodovali, ale ani nepočuli. Správcovia bytových domov vás mali informovať formou vývesky v dome či na domovej schôdzi, kde by ste o prípadnej zmene hlasovali.

Ako je to vo vašom dome, dostala sa k vám informácia o možnosti nepretržitej dodávky teplej vody? Ak nie a nechcete, aby za vás rozhodli iní, kontaktujte svojho správcu čo najskôr a žiadajte nápravu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201