INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Poznáte slovenskú iniciatívu Aj Ty v IT?

Poznáte slovenskú iniciatívu Aj Ty v IT?

Na Slovensku máme veľa kvalitných projektov, ktoré si prerazili cestu aj na medzinárodnom poli. Jedným z nich je občianske združenie AJ Ty v IT, ktoré sa venuje práci s mladými dievčatami. Hlavným cieľom je motivovať ich k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore.

Aj Ty v IT sa stalo parterom medzinárodného zoskupenia krajín Vyšehradskej štvorky, v rámci projektu V4MULA (číslo projektu 21520396). Hlavným koordinátorom je neziskový rozvojový cluster INNNOSKART ICT Cluster so sídlom v maďarskom Székesfehérvári. Poľským partnerom je Vysoká škola biznisu v Dabrowej Górniczi, a českým DEX Innovation Centre z Liberca. Hlavnou náplňou ich spoločného projektu je vytváranie siete spolupracujúcich organizácií so zameraním na rozvoj regiónov a inovácií. Cieľom je implementovať spoločný program Zodpovedného výskumu a vzdelávania v krajinách Vyšehradskej štvorky.

it, počítače

Slovenská časť projektu sa  zameriava na prepojenie občianskej spoločnosti a inovácií a benefity, ktoré z tohto spojenia môžu vznikať. Téma je dôležitá i v nadväznosti na Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré má rozvoj inovácií ako jednu zo svojich priorít.

Výstupom spoločného stretnutia, ktoré sa konalo v Bratislave v uplynulom období, je prepojenie viacerých partnerov medzi jednotlivými krajinami. Hlavným „ťahúňom“ partnerstiev je práve maďarský INNOSKART ICT Cluster. Ako uviedla riaditeľka AJ Ty v IT, Petra Kotuliaková: „Neziskové projekty vnímajú ľudia na Slovensku prevažne ako programy pre sociálne odkázaných občanov, alebo ľudí so zdravotným hendikepom. Organizácie typu AJ Ty v IT však  v neziskovom svete vytvárajú úžasné projekty, ktorých výsledkom sú nové poznatky, inovácie, a v prípade našej organizácie napríklad mladé dievčatá, ktoré vieme pritiahnuť do IT.“

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201