INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poznáte slovenskú iniciatívu Aj Ty v IT?

Poznáte slovenskú iniciatívu Aj Ty v IT?

Na Slovensku máme veľa kvalitných projektov, ktoré si prerazili cestu aj na medzinárodnom poli. Jedným z nich je občianske združenie AJ Ty v IT, ktoré sa venuje práci s mladými dievčatami. Hlavným cieľom je motivovať ich k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore.

Aj Ty v IT sa stalo parterom medzinárodného zoskupenia krajín Vyšehradskej štvorky, v rámci projektu V4MULA (číslo projektu 21520396). Hlavným koordinátorom je neziskový rozvojový cluster INNNOSKART ICT Cluster so sídlom v maďarskom Székesfehérvári. Poľským partnerom je Vysoká škola biznisu v Dabrowej Górniczi, a českým DEX Innovation Centre z Liberca. Hlavnou náplňou ich spoločného projektu je vytváranie siete spolupracujúcich organizácií so zameraním na rozvoj regiónov a inovácií. Cieľom je implementovať spoločný program Zodpovedného výskumu a vzdelávania v krajinách Vyšehradskej štvorky.

it, počítače

Slovenská časť projektu sa  zameriava na prepojenie občianskej spoločnosti a inovácií a benefity, ktoré z tohto spojenia môžu vznikať. Téma je dôležitá i v nadväznosti na Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré má rozvoj inovácií ako jednu zo svojich priorít.

Výstupom spoločného stretnutia, ktoré sa konalo v Bratislave v uplynulom období, je prepojenie viacerých partnerov medzi jednotlivými krajinami. Hlavným „ťahúňom“ partnerstiev je práve maďarský INNOSKART ICT Cluster. Ako uviedla riaditeľka AJ Ty v IT, Petra Kotuliaková: „Neziskové projekty vnímajú ľudia na Slovensku prevažne ako programy pre sociálne odkázaných občanov, alebo ľudí so zdravotným hendikepom. Organizácie typu AJ Ty v IT však  v neziskovom svete vytvárajú úžasné projekty, ktorých výsledkom sú nové poznatky, inovácie, a v prípade našej organizácie napríklad mladé dievčatá, ktoré vieme pritiahnuť do IT.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky