INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalka nie je sídlisko plné panelákov. Stačí sa pozrieť na celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie oddychových zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, Sad Janka Kráľa, ale predovšetkým treba oceniť neustálu snahu o ochranu a rozširovanie zelene. „Aj preto bola oblasť environmentu jednou z priorít v strategickom rozvojovom dokumente – Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2008 – 2014. Pretože Petržalka spracováva rovnaký dokument pre ďalšie obdobie, je namieste vyhodnotenie pôvodného. A to aj v oblasti tzv. zelenej agendy,“ informoval PN prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik. Zároveň konštatoval: „Starostlivosť o zeleň v minuloročnom rozpočte tvorila výdavky prevyšujúce 1,8 milióna eur, pretože chceme, aby Petržalka bola zelená, útulná a čistá.“

Petržalka v danom období preinvestovala na výsadbe stromov 171 634 eur. Takmer 70 000 eurami podporila rekonštrukcie 63 predzáhradiek a  4 vnútroblokov, kde sa investovalo do výsadby a trávnikov. V ostatnom čase mestská časť vybudovala dve oddychové zóny, a to Ovsištské námestie a Vlastenecké námestie. Na ich ploche vysadili takmer 3 000 kríkov a 50 odrastených stromov.  Získanie 50 tisícovej dotácie pomohlo pri 30 kontajnerových stanovištiach, pričom v oblasti odpadového hospodárstva investovala samospráva viac ako 270 000 eur na kúpu 1 700 kusov veľkokapacitných kontajnerov a ďalších viac ako 335 000 eur tvorili výdavky na prevádzku zberného dvora. Ochrana životného prostredia súvisí aj so zabezpečovaním poriadku a čistoty. Za zmienku preto stojí aj čiastka, ktorou samospráva financovala výdavky na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy. V rokoch 2008 – 2014 to predstavovalo čiastku mierne prevyšujúcu 485 000 eur.

zelen

Samostatnou „kapitolou“ je obnovenie rozária a výsadba trvalkových záhonov v Sade Janka Kráľa. Na ploche 450 m2 vysadili na štyroch záhonoch najskôr 1 426 ruží rôznych farieb. K nim v tomto roku pribudlo ďalších 738 na troch ďalších záhonoch. Minuloročné znovuobnovenie a tohtoročné rozšírenie rozária bolo financované čiastkou 20 678 eur. Okrem rozária vysadili v tomto roku aj trvalkové záhony. Na plochu 224 m2  sa zmestilo 1 392  kvitnúcich trvaliek. Výsadba bola financovaná čiastkou 3 714 eur. V Petržalke sa postupne udomácnilo aj organizovanie verejných brigád zameraných na čistenie Chorvátskeho ramena, okolia Veľkého Draždiaka a iných verejných lokalít. Rozvoj environmentálnej infraštruktúry bude aj jedným z pilierov pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Petržalky. Dokumentu, ktorý definuje aktivity pre rozvoj „zelenej Petržalky“, zároveň popíše aj spôsoby získania zdrojov ako ďalšieho predpokladu pre dosiahnutie cieľov.

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky