INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zachránime Strom?

Zachránime Strom?

V roku 1985 bolo petržalské sídlisko stále staveniskom plným blata, stavebného odpadu a buriny. Na Furdekovej však zrazu vyrástol strom. Pravda, bol plechový, ale nepochybne to bol Strom. Symbol, že ľudia nepotrebujú len bývať, jesť a pracovať, ale potrebujú aj spojenie s krásou.  Symbol nutného prepojenia urbárneho priestoru s prírodou. A to, čo vtedy naznačoval a sľuboval, je dnes realitou – Petržalka je zeleným sídliskom.

V zmysle nariadenia z roku 1965 boli pri výstavbe sídliska podľa dôležitosti stavby 0,5 až 2% z jej nákladov vyčlenené práve na umelecké stvárnenie. Množstvo z týchto sôch, plastík, malieb a reliéfov dnes existuje už len na fotografiách. Boli zničené, ukradnuté, „zateplené“.

Anton Vranka a Strom. Foto – M.Kleibl

Anton Vranka

Jednou z tých, ktoré takémuto osudu unikli, je kovová plastika manželov architektov,  Oľgy a Antona Vrankovcov, s názvom Strom na Furdekovej ulici. Anton Vranka je zakladateľom a priekopníkom bionického architektonického modelovania na Slovensku. Štyri desaťročia učil a vychovával budúcich architektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, aby dokázali vnímať krásu okolo seba a vložiť ju aj do svojej práce. Jeho jedinečný prístup k teórii architektúry a pretváranie papiera na fascinujúce 3D modely sú, i roky po jeho odchode do dôchodku, fenoménom na Fakulte architektúry. Výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce prezentoval v nedávnych ro­koch doma i v zahraničí na vedeckých konferenciách a aj na pôde vysokoškolských ar­chitektonických učilíšť v Drážďanoch, Weimare,  Sofii,  Grazi,  Prahe, Moskve a na univerzite v anglickom  Lutone.

Anton Vranka. Foto – M.Kleibl

Anton Vranka: „Plastika Strom je založená na princípe pevného spojenia  šiestich hranolov nasucho, teda bez ďalšieho spojovacieho materiálu. Tento princíp poznali už v staroveku. Jednotlivé prvky možno spájať a kombinovať do rôznych tvarov nekonečných možností. Jednoduchá skladačka, ale veľmi náročná na presnosť dielov. Grécki tesári boli veľkí machri, veď napokon tesár po grécky znamená architekt. Samotná plastika v Petržalke je jedinečným dielom, pretože tento konštrukčný systém nenájdete nikde inde na Slovensku.“

Žiaľ, máloktoré pamiatky majú svojho vlastníka. Pred rokom 1989 sa o ne staral štát, dnes… Dnes sa vlastník dá len ťažko vypátrať. „V dobrom stave sú pamiatky, kde je jasné, kto sa má o ne starať, napríklad pred kostolmi. Keď súpis pamiatok ukončíme, pokúsime sa nájsť ich vlastníka, resp. správcu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a hlavným mestom,“ hovorí Lenka Krekovičová z oddelenia kultúry, ktorá sa súpisu pamiatok venuje

Martin Kleibl

Dielo osadené pred vyše 30 rokmi ale viditeľne ohlodal zub času a na miestny úrad prišiel podnet od občana, ktorý mal obavy, že zlý technický stav sochy môže ohrozovať okolie. A keďže ani v tomto prípade nie je zrejmé komu dielo patrí úrad sa obrátil na jeho autorov.

Meno Martin Kleibl čitateľom našich novín nebude neznáme. Je autorom dvoch knižných sprievodcov po Petržalke, zmapoval jej umelecké diela a osobne sa pozná s mnohými ich autormi. Okrem toho sa mu minulý rok podarilo zachrániť a obnoviť poslednú zo siedmich monumentálnych malieb – Mier na Osuského ulici. Ak je teda potrebné zachrániť ďalšiu petržalskú pamätihodnosť, je to ten správny človek.

Martin Kleibl, foto – Tomáš Benedikovič

Vyjadrenie M. Kleibla: „Keďže sa s pánom Vrankom osobne poznám a vie o mojich aktivitách spojených s mapovaním a záchranou umeleckých diel v Petržalke, obrátil sa na mňa, či by som mu nevedel v tejto veci pomôcť. Po viacerých stretnutiach s pracovníčkami oddelenia správy majetku na MÚ Petržalka (Stanislava Makovníková,  Alžbeta Broszová) sme sa dohodli, že si celú vec zoberiem pod patronát a pokúsim sa spraviť všetko pre to, aby sa dielo podarilo zrekonštruovať. Obvodový plášť Stromu je na väčšine plochy skorodovaný, ma­ľovka sa odlupuje a v spodnej časti je plech „prežratý“ hrdzou. To však neohrozuje stabilitu plastiky, pretože celá hmota stojí na štyroch oceľových nosníkoch, ktoré sú v dobrom technickom stave. Plastiku možno jednoducho rozobrať, poškodené časti vymeniť, znovu poskladať a natrieť.“

Petržalskí poslanci

S témou obnovy umeleckého diela sa Martin Kleibl obrátil na naše noviny a my sme oslovili poslancov, v ktorých  volebnom obvode  Strom stojí. Ľubicu Škorvanekovú, Michala Radosu, Ľuboša Kačírka, Vladislava Chaloupku,  Jána Bučana, Miroslava Laža a Tomáša Mikusa.

Tí, ktoré zareagovali na našu výzvu, sa nám obratom ozvali s tým, že, samozrejme, radi pomôžu. Toto sú ich vyjadrenia:

Vlado Chaloupka:Plastiku Strom považujem za jeden zo symbolov Petržalky a zároveň za súčasť môjho života ako jej obyvateľa. Ako dieťa som okolo nej chodil autobusom do školy a dnes okolo neho do školy vozím svoju dcéru. Bola by veľká škoda, keby naša mestská časť prišla o jedno z diel, ktoré zdobia jej ulice. Robíme všetko pre to, aby sme v rozpočte našli prostriedky, ktoré umožnia rekonštrukciu a záchranu Stromu.“

Michal Radosa:Socha, respektíve plastika,  by na Furdekovej mala ostať. Umelecké  diela, samozrejme, ak sú v dobrom stave, skrášľujú  petržalské vnútrobloky. Sú tou lepšou časťou  dedičstva, ktoré  nám po období socializmu ostalo. Verím, že sa nám spoločne plastiku podarí opraviť a zachrániť. Rád prispejem aj  finančne. Jednoduchšie asi bude, ak  by  socha stala vlastníctvom mestskej časti.  Súčasný stav  je pomerne vážny a  hlavne nedôstojný, preto by sme so zachraňovaním  mali začať čím skôr.“

Spoločné vyjadrenie Ľubice Škorvanekovej, Ľuboša Kačírka a Jána Bučana: „Petržalka patrí k tým mestským častiam Bratislavy, kde sa zachovalo len torzo pôvodnej obce a jej pamiatok. Väčšinu tvorí sídlisko, v rámci ktorého, vďaka vtedajším zákonom, vyrástli od polovice 70. do začiatku 90. rokov umelecké diela. Pod mnohé z týchto umeleckých diel sa však podpísal zub času, čo je nesmierna škoda. Tieto diela majú svoju hodnotu, význam a spoluvytvárajú našu identitu.Preto sme sa ako poslanci klubu My sme Petržalka z daného volebné obvodu rozhodli v prípade plechovej plastiky stromu na Furdekovej ulici vzdať svojej júnovej poslaneckej odmeny v prospech rekonštrukcie tohto objektu. Naše občianske združenie My sme Petržalka sa zároveň rozhodlo venovať výťažok z predaja produktov z nášho e-shopu práve na rekonštrukciu tohto diela.

Ako hovorí Anton Vranka „Strom bol v tých časoch práve to, čo prostredie mladého sídliska potrebovalo. Ako spojenie s prírodou, niečo, čo rastie, je živé a mení sa. Potreba a idea skrášľovať architektonické prostredie je tu oddávna. Umelecké diela, nech už je ich podoba akákoľvek, sú potrebné pre zušľachtenie človeka jednotlivca i celej spoločnosti.“  Je  skvelé, že volení zástupcovia Petržalčanov túto potrebu chápu a podporujú.  O osude plastiky Strom vás budeme naďalej informovať.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky