INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kto sa má starať o trávniky?

Kto sa má starať o trávniky?

Na mestskú časť sa obraciate so sťažnosťami na nepokosené verejné priestranstvá. No správny adresát je často úplne iný. Petržalka sa o úpravu zelene stará prostredníctvom  Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka a zmluvami s externými dodávateľmi. Nie všetky pozemky však spravuje mestská časť.

Kosenie VPS
Kosenie VPS

Značná časť zelených plôch patrí hlavnému mestu, spoločnosti Metro, alebo je vo vlastníctve súkromníkov. Zamestnanci petržalského úradu preto opakovane vyzývajú, aby si vlastníci pozemkov splnili povinnosť a o svoje priestranstvá sa starali zodpovedne. Pohľadom na ešte krajšiu Petržalku to ocenia všetci jej obyvatelia.

Kosenie hlavné mesto mesto
Kosenie hlavné mesto mesto
Kosenie METRO
Kosenie METRO

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky