INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kto sa má starať o trávniky?

Kto sa má starať o trávniky?

Na mestskú časť sa obraciate so sťažnosťami na nepokosené verejné priestranstvá. No správny adresát je často úplne iný. Petržalka sa o úpravu zelene stará prostredníctvom  Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka a zmluvami s externými dodávateľmi. Nie všetky pozemky však spravuje mestská časť.

Kosenie VPS
Kosenie VPS

Značná časť zelených plôch patrí hlavnému mestu, spoločnosti Metro, alebo je vo vlastníctve súkromníkov. Zamestnanci petržalského úradu preto opakovane vyzývajú, aby si vlastníci pozemkov splnili povinnosť a o svoje priestranstvá sa starali zodpovedne. Pohľadom na ešte krajšiu Petržalku to ocenia všetci jej obyvatelia.

Kosenie hlavné mesto mesto
Kosenie hlavné mesto mesto
Kosenie METRO
Kosenie METRO

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201