INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vrany si chránia potomkov

Vrany si chránia potomkov

Práve v tomto období vrcholí obdobie hniezdenia zákonom chránenej vrany popolavej. V minulosti sa na miestny úrad obrátilo niekoľko obyvateľov s tým, že na nich vrany bezdôvodne útočia. Vrana na nich akoby nalietavala a stalo sa už, že pri tomto nalietavaní došlo ku kontaktu vo vlasoch alebo na ramene. Mestská časť Bratislava-Petržalka sa za účelom objasnenia tohto javu obrátila na odborníkov z oblasti ornitológie. “Hniezdenie vrany popolavej v prípade priaznivých teplôt môže počas roka prebiehať už od februára. V tomto období sa začína teritoriálne správanie vrán vyvolané snahou o ochranu svojho potomstva, čo sa môže prejaviť nalietavaním na ľudí, psov, či mačky. Ide vždy o náznaky útokov, ktoré sa v krajnom prípade končia letmým dotykom s nalietavajúcou vranou, väčšinou sa však vrany boja a dosiaľ nebol popísaný prípad, kedy by takéto správanie spôsobilo škodu na zdraví, či na majetku. Teda nejde z ich strany o bezúčelnú agresivitu, ale o poslednú zúfalú možnosť v snahe ochrániť svoje potomstvo, ktoré sa v tej chvíli pravdepodobne nachádza niekde na zemi schované v zeleni neschopné letu”, objasňuje Ing. Ladislav Milinický z oddelenia životného prostredia a dodáva: “Bežne sa totiž stáva, že prvý let mladej vrany sa skončí neúspechom. Mláďa sa nevie dostať naspäť do hniezda, a preto ho rodič dokrmuje na zemi.”

Vzhľadom na to, že v priebehu sezóny dokáže vrana popolavá zahniezdiť a vyviesť až dve znášky mláďat, môže sa problematické správanie objavovať v kolísajúcej intenzite až do konca júna, či výnimočne až do polovice júla. Z hľadiska početnosti vrán na území Petržalky v súčasnosti nemožno hovoriť o premnožení, aj keď subjektívne pocity obyvateľov tomu môžu nasvedčovať. V ostatnom období sa zmenila ich stratégia získavania potravy a vplyvom zmien vo využívaní krajiny človekom a ľahkej dostupnosti potravy v okolí ľudských obydlí sa presunuli bližšie k intravilánu. K zmene správania dopomohla ich nezanedbateľne vysoká inteligencia, ktorá im pomohla adaptovať sa na pozmenené životné podmienky.

Mestská časť Bratislava-Petržalka prosí obyvateľov o aspoň čiastočné pochopenie správania sa týchto rodičov. Aj keď nás neraz nahnevajú vyberaním odpadkov z košov či inou neplechou, pokúsme sa na nich pozerať ako na súčasť fauny, ktorá tu s nami zdieľa životný priestor a robí tak Petržalku hocičím, len nie sterilnou betónovou džungľou.

  • feri

    Krasa. Chranme si nase zivocistvo a rastlinstvo!

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky