INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Veľkokapacitné kontajnery sú poloprázdne

Veľkokapacitné kontajnery sú poloprázdne

Mestská časť Bratislava–Petržalka každoročne v rámci jarného a jesenného upratovania pristavuje svojim obyvateľom veľkokapacitné kontajnery. Snaží sa tak predchádzať zbytočnému znečisteniu okolia, ku ktorému by mohlo dôjsť z dôvodu, že by ľudia odpad nemali kam vyniesť.

Tento rok samospráva v rámci jarného čistenia pristavila už 50 kontajnerov. Bohužiaľ Petržalčania sa pri ich napĺňaní dopúšťali chýb, ktoré spôsobili, že kontajneri zostávali poloprázdne. Obyvatelia by mali veľkorozmerný odpad pred uložením do kontajnera upraviť na čo najmenšiu možnú veľkosť, šetrili by tým miestom v kontajneroch a odpadu by sa zmestilo viac. Takto samospráva odvážala poloprázdne kontajnery.

Do piatku 14. júna pristaví mestská časť ešte 20 veľkokapacitných kontajnerov a v tejto súvislosti je dôležité, aby Petržalčania dodržiavali pravidlá ich napĺňania a šetrili tak financie v prvom rade sami sebe. Rovnako dôležité pre šetrenie je aj to, aby ľudia neukladali veľkorozmerný odpad vedľa kontajnera. Odprataním takéhoto odpadu vznikajú mestskej časti dvakrát vyššie náklady, akoby vynaložila na pristavenie ďalšieho kontajnera v nasledujúcej etape. Aj touto cestou apelujeme na všetkých obyvateľov, aby dodržiavali tieto základné pravidlá.

Samospráva chce aj touto cestou uľahčiť svojim obyvateľom starosti so zbavovaním sa starých a nepotrebných vecí, ako sú veľké kusy nábytku, stoly, stoličky, matrace a podobne. Práve tie často končia v rukách bezdomovcov a následne vytvárajú nepekné “scenérie” po celej mestskej časti. Obyvatelia majú celoročne možnosť likvidovať iný ako komunálny odpad aj v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici, a to na základe preukázania sa trvalým bydliskom.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky