INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bude cesta popri železnej opone cyklistická?

Bude cesta popri železnej opone cyklistická?

Bratislava je napojená na medzinárodnú Dunajskú cyklistickú cestu, ktorá je počas slnečných dní vyhľadávaná rekreačnými cyklistami – a to najmä popri lužných lesoch medzi Petržalkou, Rusovcami a Čunovom.

Fyzicky zdatnejších cyklistov však určite bude zaujímať ďalšia cyklotrasa, ktorá vedie od Starého mosta popri Chorvátskom ramene s vetvou na Starohájskej a s napojením na Dunajskú cyklistickú cestu. Tí, ktorí majú radšej dlhšie cyklistické túry môžu využiť trasu medzinárodnej Dunajskej cyklistickej cesty, ktorá vedie z Nemecka cez Rakúsko a Slovensko do Maďarska. Na slovenskom území ide od hraničného priechodu Berg (Rakúsko), po pravom brehu hrádze Dunaja, celým územím Petržalky až po priehradné dielo v Gabčíkove.

Plna polna 2012
Plná poľná 2012

Karpatská cyklistická cesta zasa prepája medzinárodnú Dunajskú cyklistickú cestu s Malými Karpatami. Vedie cez most Lafranconi a Mlynskú dolinu do dopravne pokojných priestorov Železnej studienky. V súčasnosti sa stavia medzinárodná cyklotrasa po Kopčianskej ulici s napojením na Rakúsku obec Kittsee. Ako vidieť, snažíme sa priblížiť – kultúrne i športovo – Rakúsku. Staviame cyklotrasy tak, aby sa turisti z Maďarska a iných krajín rýchlo a bezpečne dopravili na bicykloch o niekoľko kilometrov ďalej smerom do oblasti Burgenlandu. Tam si užívajú kultúrne a športové vyžitie, môžu skúmať rozličné biotopy – lesy, polia, rieky, ochranu prírody, najväčšie jazero z rôznych uhlov pohľadu. Inovatívna prezentácia tiež predstavuje tematické okruhy dejiny ľudstva, archeológiu, dôraz sa kladie na dejiny Rakúska. Skrátka, staviame a financujeme cyklotrasy pre transportných turistov preto, lebo ich nevieme pritiahnuť a ponúknuť im krásy a dejiny Bratislavy a okolia.

Vojensky cyklistický prapor  rok 1938
Vojensky cyklistický prápor rok 1938

Petržalka má tiež bohatú históriu, nádhernú prírodu. Má šancu stať sa lákavou turistickou destináciou, len o tom musia turisti vedieť. Pridanou hodnotou pre cykloturistov v Petržalke by iste bola nová Náučná cyklistická cesta Československého opevnenia Petržalky popri historických vojenských bunkroch. Tým by zároveň vznikla okružná cyklistická cesta o dĺžke 32 km.

1938
1938

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201