INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Osudová Znievska 26

Osudová Znievska 26

V jedno tohtoročné marcové ráno z vylámaných bočných vchodových dverí vychádzal dym. Z najbližšieho paneláku zavolali hasičov, tí neváhali, dofrčali, zasiahli, požiar to ešte nebol, ale v kope kadečoho už tlelo. Prišli i policajti, jeden z nich utrúsil, že čaká na „osobu, ktorej to patrí“… Bolo to na Lúkach III,  Znievskej ul., č. 26, v budove a v areáli niekdajšej materskej školy a jaslí.

Naše deti majú deti

Pred dvomi rokmi, takto na jar, sme v PN uverejnili údaje, že v petržalských materských školách – v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ – je umiestnených 2 417 detí; a že v školskom roku 2014/2015 umiestni petržalská samospráva 689 detí, ale že stále chýbajú kapacity pre 400 detí… Pustili sme sa do hľadania chýbajúceho. Nie na nových miestach, ani v nových objektoch, ktoré by bolo treba postaviť, ale v tých, ktoré už tri či štyri desaťročia stoja. Našli sme stovky voľných kapacít. V niekdajších materských školách a jasliach. Znievska 4, Znievska 26, Vyšehradská 17, Krásnohorská 14. V rozbitých, hnijúcich, pustnúcich budovách (na Znievskej 4 aj v obhorenej). Sídlili v areáloch buriny, chrastia, neošetrovaných stromov. Trčali z nich hrdzavé konštrukcie preliezačiek, kolotočov, hojdačiek. Čo sme videli, to sme napísali a poslali na adresy tých, čo boli uvedení na listoch vlastníctva ako majitelia budov, pozemkov. Čiže hl. mestu Bratislava – magistrátu a Bratislavskému samosprávnemu kraju, teda župe. Čo nám odpísali, sme uverejnili v seriáli: Naše deti majú deti… Možno aj ním, najmä však pričinením Petržalčanov z okolia sa zaratovala Vyšehradská 17 pred údelom záchytného centra pre bezdomovcov. Napokon ju mesto dalo bezodplatne Petržalke na taký istý účel, aký mala predtým – predškolskú výchovu detí. Čoskoro sa začne jej rekonštrukciou, peniaze sú, i keď to bude náročná finančná investícia. Rovnaká nádej sa črtá aj na Krásnoshorskej 14, tentoraz v spolupráci s BSK a súkromným investorom. Viac a bližšie radšej nepísať, aby sme ich obe neuriekli. V Petržalke to platí zvlášť.

znievska 20

Nežilo, hynulo

            O Znievskej 26 mesto ako vlastník pozemku i budovy nepovedalo pravdu. V júni 2014 síce oznámilo redakcii, že Petržalke zverí do správy nielen Vyšehradskú 17, ale aj Znievsku 26, to druhé však bolo len planým sľubom. Rok predtým ju dalo do nájmu občianskemu združeniu Šanca pre nechcených. Účel? Poskytovanie sociálnych služieb minimálne v rozsahu domov sociálnych služieb, núdzové bývanie a útulok pre matky s deťmi, prípadne jasle a škôlka. Teda to, čo Petržalka aktuálne potrebuje. Keď sme do nej pred 30 – 35 rokmi prichádzali, mali sme väčšinou vek 25 až  30.  Napočítajme ďalšie roky – až doteraz. Znievska 26 mala mala byť „v šanci“ viacegeneračným objektom, areálom – na zaslúžený oddych prvej, prichýlenie v núdzi druhej, na výchovu a prípravu do života tretej generácie.

Nestalo sa tak. Čo malo byť, žiť, to nebolo, hynulo. Budova chátrala, areál pripomínal rozprávku o šípkovej Ruženke. Chradol, zarastal, ešte viac divel. Stal sa rajom pre zabehnutých psov, túlavé mačky, z podzemných kanálov liezli potkany veľké ako poľné zajace. V noci sa ozývali čudné zvuky. Veď aj v objekte, za plotom, sa hýbali, skrývali, čudné bytosti. Bezdomovci, feťáci, zlodeji, ba i násilníci. Miestni sa báli v noci chodiť po chodníkoch okolo plotov. Kadečo sa povrávalo, i keď neraz zveličene. Ale na každom šprochu, pravdy trochu. Paneláky v okolí menili vzhľad, fasády. K lepšiemu krajšiemu. Znievska 26 k horšiemu, ošklivejšiemu. Kto si však prečítal zmluvu o nájme uzatvorenú na dobu neurčitú, najmä povinnosť nájomcu (občianske združenie) investovať do rekonštrukcie objektu 500 tisíc eur (do 3 rokov od účinnosti zmluvy) , pričom prenajímateľ (mesto) s ním mohol aj bez udania dôvodu ukončiť nájomný vzťah (s výpovednou lehotou dva roky!), ten musel pochopiť, prečo sa nič na Znievskej 26 nedeje a sotva i udeje. Nájomná zmluva, jej článok XII. a bod 5 boli na smiech i plač zároveň: „Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok…“  Pozná niekto ešte nevýhodnejšie? Bol to skutočný návod, ako možno nájomcu o všetko kedykoľvek pripraviť, obrať.

znievska , zdevastovaná , budova, škôlka

Je, aj nie je!

Čo (ne)bude so Znievskou 26 ? – znelo a znie roky rokúce každodenne nielen na Znievskej ulici, ale na celých Lúkach III.  Najskôr poslúžila deťom, potom vysokoškolákom, po nich bezvládnym, odkázaným a týraným – a, fajka zhasla. Mala slúžiť ďalej, iným. Neslúžila. Kto mohol, ten objekt využil, málo doň, ak vôbec niečo, vložil. Výsledok je zďaleka viditeľný. Redakcia PN oslovila magistrát mesta. Čo je so Znievskou 26 v súčasnosti – právne, čo bude, resp. nebude. Minulý týždeň sme prostredníctvom hovorkyne dostali odpoveď. Citujme ju: „Po nenaplnení zmluvných podmienok požiadala Šanca pre nechcených o zmenu podmienok zmluvy, čo mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo. Zároveň ale mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo ukončenie zmluvného vzťahu. Na základe toho prišlo k podpisu o ukončení zmluvy a momentálne mesto preberá objekt do svojej správy. O tom, ako bude objekt využívaný v budúcnosti, budeme informovať, keď to bude definitívne rozhodnuté.“

Znievska 26 tak síce zasa pre niekoho je, i nie je… Starosti, obavy, problémy, nefunkčnosť, škaredosť – zostali. Žeby ako osud?

 

  • vlasta jurisova

    Dobrý deň pán Gallo, Váš článok ma po jednej stránke potešil – že sa niekto snaží, síce len „prázdnymi rečami“ pomôcť tomuto nešťastnému objektu a po druhej stránke, vytočil. Už vyše 10 rokov sa v areáli starám o pár mačiek, ktoré som dala riadne vykastrovať, zaočkovať a každý druhý deň ich aj krmím (už roky spolupracujem so Slobodou zvierat). Mali by ste vedieť, že hlodavce sa zďaleka vyhýbajú územiu, kde zacítia mačky, v živote som tam potkanov, či myši nevidela, zrejme nerozoznáte mačku od potkana! V živote tam neboli túlavé psy, NIKDY!!! Žijú tam len 3 mačky, ktorým vždy misky po nakrmení odnášam domov a zvyšky jedál tam neostávajú. Potom je tam rodina ježkov, ak ste taký znalec prírody, tak si prečítajte, že aj ježkovia sú užitočné tvory. A v zime tam chodím krmiť sýkorky a iné vtáctvo – podotýkam, že to financujem z môjho dôchodku. Pred 2 dňami niekto „kompetentní“ zavaril všetky mrežové ploty, vchody, – som sa len zo srdca zasmiala, že pre bezďákov, narkomanov (zabudli ste na prostitútky) to nie je žiadny problém. Už dnes boli na zadnej terase odpílené na zamrežovaných dverách obidva zámky, vchod do objektu voľný a pozbierala som kopu obalov zo striekačiek (čo robím už roky – aspoň niečo, na rozdiel od vás, čo skresľujete skutočnosti). Tak láskavo riešte tento problém ďalej, ale nepíšte hlúposti o „túlavých mačkách, či psoch“ a o hlodavcoch veľkosti mačiek, alebo si kúpte okuliare.

  • vlasta jurisova

    A ešte niečo, vlani vyhralo detské ihrisko umiestnené vo vnútrobloku Znievska 10-24, s revitalizáciou sa malo začať koncom tohto mája. Keď sa mamičky informovali prečo sa nič nedeje, dostali odpoveď, že už nie sú zas na to peniaze. Ale budovať parkoviská pred Znievskou 16-22, na to peniaze sú. Čo tak zamerať sa na tento problém!?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.