INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Kvetináč, alebo farebné puzzle?

Kvetináč, alebo farebné puzzle?

Aj takúto podobu môže mať vaše kontajnerové stojisko. Spoločnosť RYS vyvrátila mýtus o tom, že odpad sa zákonite rovná špine, smradu a neporiadku. Na Martinčekovej ulici, hneď vedľa sídla spoločnosti, už dávnejšie ukryli kontajnery na komunálny aj triedený odpad spolu s olejtékou do nádherného obrovského kvetináča. Kvalitné drevo tvorí obvod stojiska a na jeho streche sú v kvetináčoch vysadené stálo zelené rastliny, dokonca aj malá jablonka, ktorá už priniesla prvé plody. Stojisko sa otvára DEK kľúčom a je len a len na obyvateľoch, aby si v ňom udržiavali poriadok. Žiadni bezdomovci ani vtáky sa v nich prehrabovať nebudú, smeti nerozfúka vietor…

Kvetinac, stojisko

Ešte zaujímavejšie vyzerá stojisko, ktoré RYS postavil neďaleko „kvetináča“. Základná konštrukcia je kovová, vzdušná, odolná voči korózii, s posuvnou bránou. Jednu stenu tvorí mozaikové puzzle. Dizajn navrhla a vytvorila výtvarníčka Zuzana Cigánová. Inšpirovala sa susedným detským ihriskom, preto sú jednotlivé dielce veselé, farebné, skôr evokujúce detský svet. Celé stojisko je veľmi moderné, pri otvorení DEK kľúčom sa automaticky rozsvietia stropné svetlá, aby obyvatelia nemali ani potme problém vysypať do kontajnerov všetok odpad či priniesť spotrebovaný olej do olejtéky.

Nepochybne by si aj Petržalka zaslúžila takéto estetické a bezpečné stojiská. Ak sa vo svojom dome rozhodnete, že by ste aj vy takéto chceli, na stránke www.bezpecnebyvanie.sk nájdete dotazník, ktorý treba vyplniť. Potom sa spolu s odborníkmi z RYS dohodnete, aký typ stojiska by bol pre vás najvhodnejší. Na jeho výstavbu prispeje aj OLO, mestská časť Petržalka v súčasnosti poskytuje účelovú dotáciu  na budovanie nových kontajnerových stojísk vo výške 60% skutočne vynaložených nákladov, najviac však vo výške 2 656 €. No a, samozrejme, prispieť musia aj samotní obyvatelia.

Aj z Petržalky môžu zmiznúť klasické kontajnerové stojiská a neporiadok okolo nich. Stačí sa len rozhodnúť.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201