INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Paneláky naše – čo s vami? /1/  (po desiatich rokoch)

Paneláky naše – čo s vami? /1/ (po desiatich rokoch)

Vskutku, na jeseň to bude 10 rokov, čo sa v klube Cik-Cak uskutočnila beseda na tému z titulku: Paneláky naše – čo s vami? Sála síce nepraskala vo švíkoch, ale ani nezívala prázdnotou. Tak akurát. S Petržalčanmi diskutovali tí najpovolanejší od stavieb a energetiky: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., výkonná riaditeľkou výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb VÚPS-NOVA a Ing. Dušan Kosík, obchodný námestník firmy C-TERM (vtedajší centrálny výrobca a dodávateľ tepla v Petržalke).

Bolo to ešte obdobie váhavosti, či s panelákom niečo robiť – obnoviť alebo neobnoviť, zatepliť či nezatepliť. Veď uplynulo iba 5-7 rokov od významnej zmeny, keď sa užívatelia obecných, družstevných a podnikových bytov kúpou za symbolickú cenu stali ich vlastníkmi (sčítanie obyvateľstva z roku 2011 uvádza, že Petržalka má na Slovensku počtom i percentuálne najviac vlastných bytov – súkromné vlastníctvo – v bytových domoch: 39 200 bytov, t.j. 86,6 percent). Nie každý si vtedy uvedomil, že byt je aj celý dom, že individuálne vlastníctvo ide ruka v ruke so spoluvlastníctvom, podielom každého vlastníka na streche, múroch, výťahoch, kočikárňach, vchodových dverách, ba i tých kľučkách na nich. Že o to spoločné sa treba starať – už všetci a za svoje, zodpovedať tiež všetci a pritom každý jednotlivo. Že panelák je dom na bývanie ľudí, a nie králikov, a či sa to niekomu ideologicky páči či nie, je a bude pre všetkých dielom – kolektívnym. Lebo existuje niečo, čomu sa hovorí – spoločné bývanie. V ňom si nik nevyberá suseda, susedov. (Panelák nie je statický, je v pohybe, jedni odchádzajú, druhí prichádzajú.) Ani jeho či ich správanie, postoje, podporu spoločných vecí pre dom alebo ich odmietanie. Nie náhodou sme písali pred mesiacom o zachladení panelákov. Lebo sú medzi nami i takí, ktorí slovami a skutkami nezatepľujú ani dom ani vzťahy medzi ľuďmi. A na dome to vidieť.

paneláky, ihrisko

Pred desiatimi rokmi sa nezačala obnova panelákov ani na Slovensku, ani v Petržalke. Začala sa skôr o jedno desaťročie. Nie však takým tempom, ani rozsahom. V Petržalke bolo v roku 2004 obnovených vari dve-tri desiatky bytových domov, po desiatich rokoch sú to už stovky. Petržalka výrazne mení svoju tvár. Je krajšia, príjemnejšia i funkčnejšia. Bez štatistiky, odhadom, otvorenými očami: možno polovica petržalských panelákov (podľa jedného prameňa je v Petržalke 601 panelákov, panelák však môže byť jedným stavebným objektom s viacerými bytovými domami) má novú fasádu. Sú zateplené, opravené, i keď nie všetky aj komplexne obnovené. Petržalské noviny boli pri tom. Vysvetľovali, radili, pomáhali. Na schôdzi vlastníkov z nich citovali, neraz k nevôli niektorých správcov, dodávateľov. Nie každému štimovalo, že ľudia boli informovanejší.

panelak lucka

Čaká nás ešte druhá polovica Petržalky. Ak sa niekto domnieva, že bude jednoduchšie, skôr opak je pravdou. Takže – už nie začíname, ale pokračujeme…

 

Pramene: Zuzana Sternová a kol: Obnova bytových domov – hromadná bytová výstavba do roku 1970 a po roku 1970

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky