INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Paneláková abeceda

Paneláková abeceda

panel – stavebný železobetónový konštrukčný dielec (nosný, výplňový) doskového tvaru , z ktorého sa montujú stavby alebo ich časti. Vyrába sa obvykle už s povrchovou úpravou, izoláciou, osadenými oknami a balkónovými dverami, zárubňami a pod.

panelový dom – budova na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov prístupných zo spoločného domového komunikačného priestoru, so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (cesta, chodník, terasa a i).

panelová výstavba – výstavba budov z nosných a obvodových panelov v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch minulého storočia považovaná za najprogresívnejšiu metódu výstavby v pozemnom staviteľstve. Využívala sa pri realizácii domov alebo celých mestských častí a sídlisk.

paneláky a Európa – panel nie je výmyslom komunistov, ani sa z neho nestavajú „králikárne“, ako sa verejnosti ešte donedávna ideologicky podsúvalo. Skôr než sa začala panelová výstavba v Československu, rovnakými technológiami sa stavali bytové domy v Holandsku (už po I. sv. vojne), Dánsku, vo Francúzsku (prvý blok panelákov v Paríži v r. 1939), Fínsku, v NSR a i. Preto mnohé technológie používané pri panelovej výstavbe u nás mali značku zahraničného výrobcu.

paneláky a Slovensko – z celkového počtu 877 tisíc bytov v bytových domoch (podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011) je cca 600 tisíc bytov postavených panelovou technológiou. Najviac panelákov sa postavilo v rokoch 1970 – 1990.

paneláky a Petržalka – pravý breh Dunaja je najväčším stredoeurópskym sídliskom, na Slovensku s najväčším počtom bytov v panelákoch – vyše 40 tisíc. Prvý panelák bol skolaudovaný na Romanovej ulici v auguste 1977.

paneláky a systémové poruchy – poruchy, ktoré nezapríčinili užívatelia bytov zanedbaním údržby a opráv, ale majú pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie. V r. 2004 sa konštatovalo, že systémové poruchy sa nachádzajú v panelákoch s takmer 500 tisíc bytmi. Z 12-tich vybraných systémových porúch je v 9-tich odporúčaným riešením dodatočné zatepľovanie.

paneláky a zatepľovanie – odborný odhad znie: na Slovensku je doteraz zateplených asi 30 % bytových domov. Dodatočnou tepelnou ochranou a výmenou stavebných konštrukcií sa ušetrí 30 – 40 % tepelnej energie.

satelity, panelaky

Paneláky a životnosť

základná – 77 rokov (pri výmene opotrebovaných konštrukcií a technického zariadenia budov, pravidelná údržba a opravy)

znížená – 65 rokov (ak sa neuskutočňuje pravidelná obnova a údržba)

zvýšená – až 120 rokov (ak sa 2 až 3 krát uskutoční komplexná obnova domu)

Čo a ako dlho vydrží

Životnosť materiálov, stavebných konštrukcií a technických zariadení budov (pri predpokladanej údržbe):

hydroizolačná krytina 20 rokov

okná 40 rokov

rozvody vody, plynu 30 – 40 rokov

rozvody kúrenia 40 rokov

podlahy keramické a drevené 30 – 40 rokov

elektroinštalácie 30 – 50 rokov

výťahy 25 – 40 rokov

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky