INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čistota v Petržalke je prioritou starostu Bajana

Čistota v Petržalke je prioritou starostu Bajana

Mestská časť Petržalka dostáva sťažnosti obyvateľov na nepokosené pozemky, ktoré nemá vo svojej správe. Nezodpovedných majiteľov pozemkov, ktorí sa nestarajú o to, aby ich vlastníctvo bolo upratané, čisté a pokosené zverejňuje na svojej webovej stránke.

Samospráva bojuje s nezodpovednými majiteľmi pozemkov, ktorí porušujú všeobecne záväzné nariadenie o čistote a poriadku aj tým, že ich zverejňuje na svojej webovej stránke. Z čiernej listiny dostupnej verejnosti sa dajú zistiť informácie, komu zanedbaný, nepokosený alebo neuprataný pozemok patrí, či jeho majiteľovi už petržalský miestny úrad poslal výzvu na odstránenie nedostatkov, kto ju uposlúchol, kto nereagoval a aj to, voči komu bolo začaté správne konanie o uložení pokuty. Zoznam tiež dopĺňajú fotografie pre lepšiu a jednoduchšiu identifikáciu pozemkov.

Od začiatku roka vyzval miestny úrad k náprave vlastníkov 24 pozemkov, desiati zareagovali vyčistením resp. pokosením, ďalší traja tak urobili až po začatí správneho konania. Pre tých, ktorí svoj pozemok ešte nedali do poriadku, môže byť zdvihnutým varovným prstom aj uloženie pokuty. Petržalská samospráva tak už urobila v jednom prípade a bude v tom pokračovať aj ďalej.

 

Je to práve miestna samospráva, na ktorú sa ľudia obracajú s požiadavkami o pokosenie či vyčistenie toho ktorého pozemku. „Som rád za každý podnet, svedčí to o záujme ľudí o ich okolie. Niekedy ma však mrzí, že obyvatelia všetku vinu hádžu na samosprávu, a pritom je zodpovednosť na niekom inom. Radi by sme upratali a vyčistili celú Petržalku, ale samospráva na to jednoducho nemá financie. Navyše sme sa stretli aj s nevôľou niektorých Petržalčanov. V prípadoch, keď sme upratali cudzí pozemok, boli nespokojní zase s tým, že sme tak urobili za peniaze z rozpočtu mestskej časti,“ opisuje rozdielne požiadavky Petržalčanov starosta Vladimír Bajan. Na jednej strane je teda záujem o to, aby prostredie v Petržalke bolo oku lahodiace a bezpečné pre jej obyvateľov, na strane druhej je nedostatok finančných prostriedkov, pretože kosenie, zber, odvoz a likvidácia odpadu nie sú lacné. Neupratané časti Petržalky môžu so sebou prinášať aj sprievodné problémy. Ide predovšetkým o poletujúce alergény, ktoré vážne sťažujú život alergikom, neporiadok môže spôsobiť šírenie zápachu a rozmnožovanie hlodavcov a v konečnom dôsledku ide o neestetický pohľad na Petržalku.

V prípade, že Petržalčania vedia o neudržiavanom mieste a nie je zverejnené na stránke mestskej časti, môžu úrad kontaktovať prostredníctvom mailu na adrese staznosti@petrzalka.sk.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky