INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dom kultúry Lúky má nové toalety

Dom kultúry Lúky má nové toalety

Mestská časť Petržalka v týchto dňoch odovzdala do užívania dámske a pánske toalety v Dome kultúry Lúky. Urobila tak po prísľube starostu občanom, ktorí sa rekonštrukcie dožadovali. „Mrzí ma, že tzv. solidaritou s malými mestskými časťami, ktorá nadobúda charakter výpalného, prichádza Petržalka ročne o viac ako 600 tisíc eur, ktoré by sme vedeli využiť práve na údržbu a zveľaďovanie nášho majetku. My si na opravy škôl a rekonštrukcie kultúrnych domov musíme brať úvery,“ skonštatoval starosta Vladimír Bajan.

V súčasnosti petržalská samospráva finišuje aj s prípravnými prácami pri opravách, ktoré čakajú Dom kultúry Zrkadlový háj. Počas letných mesiacov mestská časť zabezpečí výmenu okien, opravu elektroinštalácie a strechy, čím sa znížia aj prevádzkové náklady budovy. Návštevníci sa zrekonštruovaného kultúrneho stánku dočkajú v septembri.

Toalety DK Luky (2)

Petržalka pokračuje aj s rekonštrukciami schodísk a bytových terás. Aktuálne už pracovníci dodávateľskej firmy začali s opravou schodiska na Pečnianskej ulici. V prípade priaznivého počasia sa obyvatelia po novom schodisku môžu prejsť už o dva týždne. Petržalka v tomto roku zrekonštruuje aj ihriská pre staršiu mládež, v pláne sú ihriská na Jasovskej, ktoré vybrali obyvatelia, na Topoľčianskej, Bradáčovej, Medveďovej a Mánesovom námestí. Rekonštrukciami prejdú aj niektoré budovy škôl, a to počas prázdninového obdobia, aby bol čo najmenej narušený vyučovací proces.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201