INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Ad: Keď úradujú byrokrati

Ad: Keď úradujú byrokrati

So záujmom som si prečítal článok Keď úradujú byrokrati vo vydaní z 3. mája, ktorý sa týka zastávky MHD Hálova. Ako obyvateľa blízkeho okolia, ktorý túto zastávku každodenne využíva na cesty do práce, ma súčasný stav veľmi trápi. O to viac, že pretrváva nie niekoľko mesiacov, ale už vyše trištvrte roka.

V článku som však nezaznamenal jednu vec, na ktorú by som chcel poukázať: Zastávka – teda presnejšie chodník vedľa nej – je urobená veľmi nekvalitne. Nielenže je taký úzky, že čakajúci cestujúci budú musieť stáť na tráve, resp. hline (ako pri Auparku), ale navyše je v jeho časti namiesto asfaltu naliaty len betón a štrk (na fotografii v ľavom dolnom rohu), ktorý nebude mať veľkú trvácnosť. K tomu sa ešte betónový okraj chodníka oddeľuje od chodníka samotného, čím dáva priestor dažďovej vode a v zime snehu na to, aby dielo postupne zničili.

Možno toto bude jeden z dôvodov, prečo dielo nie je možné skolaudovať. A ak aj nie, očakával by som od investora, že priľahlé chodníky uvedie do funkčného a plnohodnotného stavu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201