INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Týždeň čistoty vyčistil Petržalku

Týždeň čistoty vyčistil Petržalku

Začiatok apríla tradične patrí upratovaniu, brigádam, jednoducho čisteniu. Petržalčania sú už na tento čas nachystaní, na miestny úrad si chodia po vrecia, rukavice a dohadujú termín odvozu vyzbieraného odpadu. A potom už čistia svoje okolie, každý ten „svoj“ kus Petržalky. Tento rok nebol výnimkou. Dnes vám prinášame informácie o tom, ako sa činili školáci a seniori. Ďalšia etapa čistenia bude 21. a 22. apríla, kedy sa bude čistiť Chorvátske rameno a jeho okolie a potápači sa pustia aj do dna Veľkého Draždiaka. Čo všetko našli, dozviete sa v Petržalských novinách.

Upratovali aj seniori

Pridali sa! Členovia Združenia kresťanských seniorov Slovenska z klubu Bratislava-Petržalka si počas tohtoročného Týždňa čistoty vysúkali rukávy. V utorok 4. apríla 2017 so záhradným náradím a v pracovných rukaviciach upratovali lesopark a okolie nového centra zdravotno-sociálnych služieb Domu Rafael na Kultíkovej ulici.

Početná skupina seniorov nešetrila silami ani v sobotu 31. apríla počas čistenia a skultúrňovania okolia petržalského Kostola Svätej rodiny na Námestí sv. Jána Pavla II. Podľa týchto aktívnych, skôr narodených ľudí je jarné upratovanie prospešné pre fyzický pohyb, ako aj očistu tela i mysle a súčasne osviežuje dobré medziľudské vzťahy.

Činili sa aj školáci

Aj tento rok sa ZŠ Dudova 2 rozhodla reagovať na výzvu MČ Petržalka s názvom Týždeň čistoty. Pod vedením vyučujúcich, sa žiaci počas hodín Sveta práce a Techniky  zapojili do čistenia okolia školy. Vybavení pracovnými rukavicami a vrecami na odpad čistili od papierov a smetí lesík v blízkosti školy a zelené plochy smerom k  Dostihovej dráhe.

Od začiatku sa do Týždňa čistoty zapojili aj žiaci zo ZŠ Pankúchova. Starší čistili okolie školy počas vyučovania v rámci predmetov Technika, Svet práce, Rodina prakticky. Mladší zase počas popoludňajšej činnosti v školskom klube detí.

Žiaci ZŠ Černyševského 8 vyzbierali smeti v areáli školy ako aj na Šrobárovom námestí. Všetci žiaci  majú  určené svoje úseky, o ktoré sa starajú priebežne počas školského roka.

Žiaci zo ZŠ Tupolevova sa snažili zveľadiť a očistiť areál školy. Vytrhali burinu okolo plota školy, odstraňovali pohodený odpad v areáli školy a taktiež okopávali kríky a pripravovali ich na leto.

Činili sa aj žiaci zo ZŠ Budatínska  a ZŠ Budatínska. Po ich jarnej brigáde je okolie školy opäť krajšie.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky