INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Čo nové vo VPS

Čo nové vo VPS

Okrem pravidelných činností, ako sú čistenie cestných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev vykonávajú pracovníci MP VPS aj náročnú prípravu areálov základných a materských škôl v správe mestskej časti na jarné obdobie. Aby dodržali literu zákona, je potrebné do konca marca stihnúť výrub vyschnutých a poškodených stromov.

Postupne prichádza rad aj na opravy a revitalizácie pieskovísk na verejných detských ihriskách. Výroba nového pieskoviska si vyžaduje svoj chronologický proces. Najprv sa musia narezať drevené hranoly na presnú dĺžku. Ďalej  je potrebné už narezané hranoly ručne ohobľovať a následne karbobrúskou dobrúsiť hrany, aby neboli ostré. Toto opatrenie sa robí z bezpečnostných dôvodov.

Takto pripravené hranoly si vyžadujú penetračný náter, po ktorom prichádzajú tri vrstvy ochranného laku. Náter však treba robiť pri správnej teplote, a to v rozmedzí 10 – 25 °C. Po každej nanesenej vrstve ochranného laku musia drevené hranoly schnúť minimálne 24 hodín. Potom prichádza rad na demontáž pôvodného ohradenia pieskoviska, odstránenie starého piesku a zarovnávanie podložia. Na takto pripravený povrch sa môžu osadiť precízne spracované drevené hranoly, ktoré sa pripevnia skrutkami o železné konzoly vsadené v zemi. Na rohy ohradenia sa osadia rohové sedáky, navezú sa tri vrstvy nového piesku a vyčistí sa okolie pieskoviska. Po tejto etapovitej práci pieskovisko čaká už len na našich najmladších Petržalčanov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201