INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo nové vo VPS

Čo nové vo VPS

Okrem pravidelných činností, ako sú čistenie cestných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev vykonávajú pracovníci MP VPS aj náročnú prípravu areálov základných a materských škôl v správe mestskej časti na jarné obdobie. Aby dodržali literu zákona, je potrebné do konca marca stihnúť výrub vyschnutých a poškodených stromov.

Postupne prichádza rad aj na opravy a revitalizácie pieskovísk na verejných detských ihriskách. Výroba nového pieskoviska si vyžaduje svoj chronologický proces. Najprv sa musia narezať drevené hranoly na presnú dĺžku. Ďalej  je potrebné už narezané hranoly ručne ohobľovať a následne karbobrúskou dobrúsiť hrany, aby neboli ostré. Toto opatrenie sa robí z bezpečnostných dôvodov.

Takto pripravené hranoly si vyžadujú penetračný náter, po ktorom prichádzajú tri vrstvy ochranného laku. Náter však treba robiť pri správnej teplote, a to v rozmedzí 10 – 25 °C. Po každej nanesenej vrstve ochranného laku musia drevené hranoly schnúť minimálne 24 hodín. Potom prichádza rad na demontáž pôvodného ohradenia pieskoviska, odstránenie starého piesku a zarovnávanie podložia. Na takto pripravený povrch sa môžu osadiť precízne spracované drevené hranoly, ktoré sa pripevnia skrutkami o železné konzoly vsadené v zemi. Na rohy ohradenia sa osadia rohové sedáky, navezú sa tri vrstvy nového piesku a vyčistí sa okolie pieskoviska. Po tejto etapovitej práci pieskovisko čaká už len na našich najmladších Petržalčanov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky