INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zatracovaný sa stal lídrom?

Zatracovaný sa stal lídrom?

Netreba mimoriadne rozpamätanie sa, čo to bol za cirkus pred šiestimi rokmi. Petržalský Bytový podnik, ktorého zakladateľom bola metská časť, sa zmenil z príspevkovej organizácie na podnikateľskú eseročku. Súkromné správcovské spoločnosti zacítili príležitosť a doslova sa vrhli na jeho podstatu – 130 bytových domov s 9- tisíc bytmi.

Nastal panelákový „polčas“ rozpadu. Žiadna premena rádioaktívneho prvku, len obyčajné lanárenie a ťahanie medových motúzov pod nos vlastníkom, takže Bytový podnik Petržalka sa cvrkol na polovicu – zostalo mu ani nie 70 bytových domov so 4 a pol tisíca bytmi, v nich aj tých 750 obecných, nájomných. Čo bolo lukratívnejšie, v zmysle disciplíny platičov, ale aj ich technického stavu objektov, bolo „odídené“ k iným správcom. A potom ten pamätný cirkus, písal sa rok 2008. „Novosprávcovia“ odmietali urobiť vyúčtovanie za rok 2007 – použitie fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Nečudo. Je to prácna robota. A nie je ani lacná. Skráťme to: paragrafom nejaké mesiace jedna i druhá strana vykrúcali krky – čia je to povinnosť, bola z toho aj hustá mediálna atmosféra, až sa napokon starosta Milan Ftáčnik rozhodol: Stačilo, za tie hnevy to nestojí, vyúčtovanie urobí „nový“ Bytový podnik Petržalka. Stalo sa, pravý breh Dunaja sa upokojil.

panelak lucka

Ak dnes, okom – odhadom je Petržalka obnovená asi tak pol na pol, potom Bytový podnik Petržalka, s. r. o., v nej ťahá, a to je tá najväčšia satisfakcia, za dlhší koniec. V súčasnosti vykonáva správu v 67 bytových domoch (4 a pol tisíca bytov), z nich je 53 zateplených, obnovených. Čo je až 80 percent ním spravovaného bytového fondu. Zrejme s takým pomerom nového a starého sa v Petržalke môže pochváliť sotva ktorý správca. Ibaže aj tých zvyšných 14, nezateplených, už prešlo čiastočnou obnovou, napr. rekonštrukciou strechy, výmenou schodiskových presklených stien, modernizáciou výťahov a pod. Idú ďalej, 5 z nich má už právoplatné stavebné povolenie na zateplenie a ďalších 6 si v tomto roku podalo žiadosť na ŠFRB o úver na obnovu a modernizáciu domu. Takže o rok, o dva…

Kde hľadať zmenu, trend, úspech zatracovaného Bytového podniku Petržalka? To neznejú fanfáry, to sú fakty. Pred štyrmi rokmi prišiel do eseročky Ing. Daniel Šavel. Firma bola, pokiaľ išlo o obnovu panelákov, na chvoste. Počet zateplených domov sa dal spočítať na dvoch rukách. Nový a mladý riaditeľ si zostavil tím 15 – 17 ľudí. Odborne zdatných, profesionálne spoľahlivých. Výsledok je dnes známy.

Foto č.7

„Do roku 2011 sme na obnovu domov využívali prevažne komerčné úvery a v prípadoch, kde to bolo možné, sa tieto kombinovali s dotáciou štátu na odstránenie systémových porúch. Štátom dotovaných máme 9 bytových domov, 30 čerpá komerčný úver,“ sumarizuje riaditeľ správcovskej spoločnosti Daniel Šavel. „Od roku 2011 sme však začali intenzívnejšie využívať prostriedky ŠFRB. V súčasnosti máme 18 takto financovaných bytových domov, ďalších 6 si podalo žiadosť. Na tento spôsob financovania, výhodou ktorého je nulová alebo nízka úroková sadzba, už nie je potrebné čerpať ďalší úver, napr. komerčný, ale zvyšných 20 – 25 percent nákladov si dokážu domy prefinancovať z prostriedkov našetrených vo FPÚO. Aj tak sa môže stať, že bytový dom nedokáže splniť podmienky ŠFRB, resp. nespĺňa podmienky štátnej dotácie na odstránenie systémových porúch, vtedy spolupracujeme s komerčnými bankami a snažíme sa obnovu prefinancovať z prostriedkov programu SLOVSEFF alebo CEB. Z týchto prostriedkov sme obnovili 4 bytové domy.“

Trend je známy, a nie je len petržalský. Obnova už nie je iba zateplenie, odstránenie systémových porúch. Prostriedky ŠFRB je vhodné kombinovať aj s rekonštrukciou rozvodov ZTI (zdravotechnická inštalácia) a výmenou, resp. modernizáciou výťahov. Správca BPP nie je iba organizátorom a koordinátorom činností rôznych dodávateľských služieb, ale bytovým domom poskytuje kompletný servis súvisiaci s obnovou – od spracovania súťažných podmienok na výber projektanta a následne zhotoviteľa, v spolupráci s vlastníkmi prípravu, organizáciu a vyhodnotenie jednotlivých výberových konaní, cez vybavenie stavebného povolenia, podanie žiadosti na ŠFRB, ministerstvo dopravy a výstavby, či iný druh financovania až po zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia a kompletnú technicko-administratívnu agendu spojenú s procesmi obnovy bytového domu.

„Projekt sa spracováva na základe stavebnej sústavy domu, požiadaviek vlastníkov a finančných možností bytového domu pri osobných stretnutiach a obhliadkach s projektantom priamo v konkrétnom bytovom dome. Odlišnosti sa týkajú prevažne spôsobu obnovy lodžií a interiérov bytových domov. Problémom bývajú nesystémové prestavby a zasklenia lodžií, kde vlastník bytu odmieta realizovať akékoľvek práce dohodnuté a schválené na schôdzi vlastníkov v rámci obnovy a zateplenia domu. Často sa stretávame s neochotou pri spolupráci na obnove bytových domov medzi vlastníkmi bytov a vlastníkmi nebytových priestorov,“ detailizuje, aj keď nie s príjemným záverom, tak podobným vari všetkým panelákom, šéf Bytového podniku Petržalka Daniel Šavel.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky