INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Je tu jar – poupratujme si! – Harmonogram kontajnerov

Je tu jar – poupratujme si! – Harmonogram kontajnerov

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (VPS) so sídlom na Čapajevovej 6 má vybudovaný zberný dvor, ktorý je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov Petržalky, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, garáž a pod.) v Petržalke. Obyvatelia tam môžu zdarma odovzdať nasledovný odpad:

– Drobný stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, dlažba a pod. zbavený papiera, plastov, dreva a pod.) a materiálov po drobných stavebných úpravách v bytoch a domoch, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jednu domácnosť.

– Objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, skrine, sedacie súpravy, postele, okenné rámy bez sklenenej výplne a dosky do 2 metrov dĺžky a 1 metra šírky v množstve do 1 m3/rok na jednu domácnosť.

– Kovový odpad – bez obmedzenia.

– Elektrické spotrebiče (napr. chladničky, práčky, TVP, PC, monitory a pod.) bez obmedzenia.

– Tabuľové sklo (okrem skla s drôtom) bez obmedzenia.

– Biologicky rozložiteľný odpad – lístie, tráva, konáre narezané do dĺžky 1 metra v množstve do 1 m3/rok na jednu domácnosť.

– Odpadový papier na recykláciu bez obmedzenia.

Pneumatiky z osobných motorových vozidiel a motocyklov je možné odovzdať za poplatok 1,50 €/ks. Odpad, ktorý je potrebné likvidovať u špecializovaných firiem a nie je možné ho odovzdať: nerozobratý nábytok, uhynuté zvieratá, komunálny odpad, nebezpečný odpad, nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch a pod., azbest, chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly, plasty.

Prevádzková doba: Po – So od 8 do 18 h, kontakty: 02/63 821 203, 0905 902 254, www.mpvps.sk

Harmonogram jarného pristavovania veľkokapacitných kontajnerov

3.5. (piatok) pristavenie – 6. 5. (pondelok) odvoz

1. M.C. Sklodowskej 13-29

2. A. Gwerkovej 11-27

3. Medveďovej medzi 18-22

4. Mamateyova medzi 3-5

5. Pankúchova medzi 5-7

6. Bulíkova medzi 15-17

7. Blagoevova medzi 12-14

8. Šustekova 1-7

9. Šustekova 9-15

10. Mlynarovičova medzi 12-14

10. 5.  (piatok) pristavenie – 13. 5.  (pondelok) odvoz

11. Lachova medzi 19-21

12. Haanova 44-46

13. Haanova 11-21

14. Nám. Hraničiarov medzi 13-21

15. Gessayova medzi 33-25

16. Osuského 22-24

17. Hrobákova 1-7

18. Hrobákova 8-14

19. Ambroseho 9-19

20. Romanova medzi 23-29

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.