INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Cesty, necesty Petržalky

Cesty, necesty Petržalky

Žijem v Petržalke celý život a autom po Petržalských cestách jazdím poriadne dlho. Z uvedeného dôvodu si dovolím čo to k tejto téme napísať. Nerozumiem odkiaľ sa zrazu vzal názor, že Petržalka zažíva kolaps dynamickej dopravy. Nerozumiem tvrdeniam, že Petržalské cesty sú nadmerne preťažené a preto Petržalka potrebuje ďalšiu štvorprúdovú cestu, ktorá ju bude pretínať naprieč. Keď sa pozrieme na Petržalku ako na samostatné mesto, tak v Petržalskom „vnútrozemí“ som v živote nezažil kolónu, alebo dopravnú zápchu. Keď sa vyskytne dopravný problém, tak jedine vďaka „lievikom“, ktoré vznikajú pri nájazdoch na jednotlivé mosty, alebo na Einsteinovej ulici najmä počas kolapsu Prístavného mosta, či konania podujatia na výstavisku.

Ďalším nepriaznivým faktorom dopravnej situácie v Petržalke je nelogické a veľmi nešťastné vyústenie Prístavného mosta a mosta Apollo. Najmä preto zas vznikajú kolóny na Dolnozemskej ceste. Nájazd na most SNP je taktiež problémový, no ťažkosti vznikajú kvôli „lieviku“ na opačnom brehu Dunaja na Staromestskej ulici. Štvorprúdová cesta cez vnútrozemie Petržalky naozaj žiaden z týchto problémov nevyrieši, práve naopak prileje olej do ohňa.

Ak sú pravdivé tvrdenia, že obyvatelia napr. Lachovej ulice sa už teraz sťažujú na nadmernú dopravu, nech sa radšej odsťahujú, pretože už budú mať štvorprúdovú cestu po oboch stranách ulice a pridajú sa k nim tisíce obyvateľov z Námestia hraničiarov, Gessayovej, Rovniankovej, Tupolevovej, Holíčskej, Topoľčianskej, Znievskej ulice a takto môžem pokračovať ďalej. Treba si aj uvedomiť, že trasa plánovej električky je už dnes na každom kroku popretínaná existujúcimi komunikáciami a už teraz by sme sa vedeli k električke z každého kúta Petržalky dostať bez akýchkoľvek problémov.

Nová štvorprúdová cesta vytvorí len ďalšie dopravné „lieviky“, čo určite k plynulosti dopravy neprispeje. Rozširovanie obývaného územia Petržalky, ktoré sa pri podpore výstavby novej štvorprúdovej cesty využíva taktiež neobstojí. Problém mostov a neexistencie obchvatu zostane.

Keď už chce niekto silou mocou budovať cesty, nech ich buduje zmysluplne. Petržalke a celej Bratislave pomôže jedine ďalší minimálne jeden diaľničný most a dobudovanie riadneho obchvatu, ktorý by dokázal odkloniť všetku tranzitnú dopravu z celého priestoru a odľahčil by aj súčasné dopravné Petržalské „lieviky“ pri nájazdoch na mosty. Nič iné doprave v tomto meste nepomôže. Na tento projekt by sa mala sústrediť všetka pozornosť kompetentných.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.