INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – apríl

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – apríl

Deväťdesiat veľkokapacitných kontajnerov rozmiestni opäť petržalská samospráva bezplatne na rôznych miestach podľa naplánovaného harmonogramu. Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako sú veľké kusy nábytku, stoly, stoličky, matrace. Prvých desať kontajnerov pristaví zmluvná spoločnosť už v stredu 19. apríla 2017. Kontajnery budú k dispozícii ešte celý štvrtok a následne ich firma v piatok odvezie. Poslednú desiatku pristavia v stredu 14. júna 2017.

19.apríla – 21. apríla 

1.M. C. Sklodowskej č. 39
2. A. Gwerkovej medzi 1-9
3. Mamateyova medzi 26-30
4. Mamateyova medzi 7-9
5. Jankolova medzi 2-4
6. Pankúchova č. 5
7. Medveďovej medzi 18-22
8. Medveďovej medzi 30-32
9. Bulíkova medzi 15-17
10. Blagoevova medzi 2-12

26.apríla – 28. apríla 

11.Blagoevova medzi 14-24
12. Šustekova medzi 17-23
13. Šustekova medzi 1-7
14. Mlynarovičova medzi č. 14-24
15. Mlynarovičova č. 11
16. Lachova č. 20
17. Lachova medzi 7-25
18. Haanova č. 46
19. Haanova 11-21
20. Furdekova č. 1

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201