INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V internetovom hlasovaní ste rozhodli

V internetovom hlasovaní ste rozhodli

Obyvatelia v internetovom hlasovaní na webovej stránke mestskej časti Petržalka vybrali opravu schodiska na Námestí hraničiarov, obnovu športoviska na Hrobákovej 25 a a úpravu zelene vo vnútrobloku na Budatínskej 41 – 53.

Po minuloročnom záujme Petržalčanov aktívne sa zúčastňovať na rozhodovaní o veciach verejných spustila miestna samospráva pred tromi týždňami internetové hlasovanie v tzv. participatívnom rozpočte opäť. Podobne ako vlani aj tento rok obyvatelia hlasovali v troch oblastiach (schodiská, vnútrobloky, športoviská) a rozhodli, kam poputuje časť financií z petržalského rozpočtu. Hlasujúci si mohli vybrať vždy jednu lokalitu z troch športovísk, zo štyroch schodísk a z troch vnútroblokov, celkovo sa zapojilo 1 674 hlasujúcich, čo je o 641 hlasov viac ako vlani.

V oblasti športovísk hlasovalo 598 ľudí, z toho najviac 288 hlasov získalo verejné športové ihrisko na Hrobákovej ulici. To prejde celkovou úpravou, pričom samospráva vymení asfaltový povrch na celom ihrisku, opraví mantinely hokejbalovej časti, k stolnotenisovému stolu a basketbalovým košom pribudnú bránky na hokejbal. Ďalej samospráva opraví steny existujúceho bludiska, ktoré spestria aj nové maľby a obnoví detskú preliezačku. Novú oddychovú  zónu obyvateľom okolitých bytových domov vhodne doplnia aj nové lavičky. Športovisko na Bzovíckej získalo 120 hlasov a na Budatínskej 190.

V oblasti schodísk najviac ľudí 332 pridelilo svoj hlas schodisku na Námestí hraničiarov. To vedie na terasu, ktorá slúži ako prístupová komunikácia pre obyvateľov priľahlých bytových domov, a mestská časť investuje do opravy  schodiskových stupňov napriek tomu, že táto povinnosť je plne v kompetencii hlavného mesta ako vlastníka pozemku, na ktorom sa schodisko nachádza. Schodisko na Vígľašskej získalo 86 hlasov, na Holíčskej o jeden hlas viac 87 a na Beňadickej 96 hlasov.

Vnútrobloky boli treťou oblasťou, v ktorej obyvatelia hlasovali za revitalizáciu zelene. Z troch ponúkaných s náskokom len 9 hlasov vybrali vnútroblok na Budatínskej 41 – 53 s počtom hlasov 198. Samospráva medzi bytovými domami tak vytvorí záhon z kvitnúcich trvaliek, osadí 6 lavičiek, 2 nové odpadkové koše a do trávnika aj 2 samostatne stojace detské prvky. Vnútroblok Ambroseho 2 – 12 dostal 88 hlasov a lokalita Vígľašská-Šášovská 189 hlasov. Celková predpokladaná suma, o ktorej takto rozhodli Petržalčania, je 35-tisíc eur a ako povedal  starosta Vladimír Bajan, samospráva plánuje investície zrealizovať počas roka.

Mestská časť nemá v pláne opráv len tieto investície, o ktorých hlasovali obyvatelia. Každý rok zostavuje z vlastných zistení alebo aj z požiadaviek obyvateľov, ktorí sa na mestskú časť obracajú, plán opráv a rekonštrukcií. V roku 2014 má v pláne dobudovanie ďalších 9 športovísk po celej Petržalke aj opravy schodísk, okrem iných na Znievskej, Beňadickej, Strečnianskej a Jasovskej. A pokračovať bude aj s výsadbou zelene, a to nielen úpravou vnútroblokov, či náhradnou výsadbou, ale aj vznikom nových plôch na šport a relax. Táto požiadavka vyplynula aj z prieskumu verejnej mienky, ktorý ukázal, že takmer 45 % obyvateľov by uvítalo viac zelených plôch s výsadbou, lavičkami a hracími prvkami. Aj v tomto roku sa samozrejme pokúsime získať financie na tieto aktivity aj z mimorozpočtových zdrojov – z dotácií, grantov či od sponzorov.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky