INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

História petržalských ulíc

História petržalských ulíc

Nápad priblížiť históriu pomenovania petržalských ulíc v pravidelnej rubrike nám poslala Zuzana Zuberová. Uvítame, ak sa zapojíte do jej tvorby a napíšete nám svoje postrehy na adresu: petrzalskenoviny@gmail.com. Kým sa tak stane, postupne uverejníme k  uliciam základné údaje.

Blagoevova ulica vznikla v roku 1976 a je pomenovaná podľa Dimitrija Blagoeva, bulharského politika (1856-1924). V roku 1990 sa od ulice oddelila dnešná Bulíkova ulica.

Bohrova ulica niesla počas ČSSR meno Černého ulica, podľa Jana Černého (1912-1944), českého komunistu, popraveného v Berlíne. V súčasnosti je pomenovaná na počesť dánskeho fyzika Nielsa Bohra (1885-1962), nositeľa Nobelovej ceny za fyziku.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201