INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Za posledné obdobie urobila Petržalka viacero opatrení, ktoré viedli k zlepšeniu životného prostredia jej obyvateľov. Zmena v čistení verejných priestranstiev, väčší dôraz na upozorňovanie či pokutovanie nezodpovedných vlastníkov nehnuteľností či aktívna spolupráca so správcami bytových domov pri budovaní kontajnerových stojísk má podľa obyvateľov viditeľné výsledky v kvalitnejšom a čistejšom prostredí. Vlani pribudli v Petržalke aj nové smetné koše či lavičky a veľmi dobre funguje aj linka čistoty. Mestská časť hľadá a využíva nové možnosti, ako situáciu neustále zlepšovať. Nielen Petržalku však stále trápia nezodpovední psičkári či vandali. Netolerantní majitelia psov sa neváhajú prizerať, ako ich miláčik zanecháva po sebe exkrementy kdekoľvek na verejnom priestranstve, pričom sa vyhovárajú na nedostatok vreciek na exkrementy od mestskej časti. Faktom však je, že odstraňovať po svojom psovi výkaly je povinnosťou majiteľa psa a je možné vysypať ich v akomkoľvek vrecku do akejkoľvek smetnej nádoby. Petržalská samospráva zabezpečila v uliciach už vyše 600 košov (na psie exkrementy aj bežný odpad). Pristúpila aj k zmene poskytovania vreciek – na základe podnetov obyvateľov vymenila papierové za plastové, pričom ich ku košom na to určeným dáva viac a častejšie, ako v minulosti.

Ide nám o dosiahnutie slušného, zdravie a život neohrozujúceho životného priestoru najmä pre najmenších Petržalčanov, ktorí môžu byť vystavení riziku ohrozenia zdravia.

Jednou z vážnejších hrozieb v oblasti životného prostredia je aj výskyt použitých injekčných striekačiek. Najvypuklejšie je to práve na detských ihriskách a pri lavičkách. Pri ich odstraňovaní však vzniká problém nielen možného infikovania tých, ktorí ich zbierajú, ale aj s ich následným nakladaním – nie je možné ich likvidovať ako bežný odpad. Aj tu je preto čo zlepšovať. Petržalka využila možnosť podať žiadosť o finančný príspevok na riešenie tejto problematiky. Projekt „Bezpečnosť obyvateľov a prostredie bez drog a ihiel“ spočíva v technickom zabezpečení materiálu na zber pohodených injekčných striekačiek, ako aj vo väčšej informovanosti a osvete obyvateľov o súvislostiach tejto problematiky.
„Ide nám o dosiahnutie slušného, zdravie a život neohrozujúceho životného priestoru najmä pre najmenších Petržalčanov, ktorí môžu byť vystavení riziku ohrozenia zdravia,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan. Od obyvateľov očakáva aktívny prístup pri nahlasovaní lokalít, kde by sa striekačky našli, čo by spolu so zostavením pravidelnej kontrolnej skupiny v réžii Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb malo viesť k zvýšeniu bezpečnosti všetkých obyvateľov a návštevníkov Petržalky. Žiadosť podala Petržalka prostredníctvom Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na Ministerstvo vnútra SR. Výsledky prebiehajúceho hodnotiaceho procesu by mali byť známe do mája.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky