INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka VII.

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka VII.

Reakcie viacerých čitateľov na uverejnené časti o panelákoch a ich možnej pamiatkovej ochrany sú rozpačité. Že by raz paneláky v Petržalke mohli „zažiť“ aj istú mieru ľudského obdivu a právnej úcty – to je, citujúc jedného z nich, ako správa o prílete Marťanov … Pokračujúc výčitkou, či si teda nerobí redakcia PN „dobrý deň“ z ľudí… Oznamujeme preto vážne: Nerobíme si ani dobrý, ani zlý deň!
Ale sme tušili, že niektorých, ak nie mnohých, predsa len zaskočíme. Informácia, že české ministerstvo kultúry práve rozhoduje o zapísaní brnianskeho panelákového sídliska Lesná do zoznamu kultúrnych pamiatok ako chránenej pamiatkovej zóny, prekvapila aj nás v redakcii. Iba do chvíle, kým sme nahlas a potom i verejne v PN nevyslovili otázku – a čo naša Petržalka? Pominuli naše plače nad tým, ako nelichotivo nakladali Petržalke a jej obyvateľom z druhého brehu Dunaja – od betónovej džungle cez drogové geto až po – hm a ehmň – králikárne. Dávno to z nás vyšumelo – jedným uchom dnu, druhým von. No predsa niečo zostalo zo zvyku ako železnej košele. Pre niekoho ešte stále absurdná predstava, že Petržalka môže byť aj dôstojné bydlisko a nie večné stavenisko. Pripustiť, že takým dôstojným bol, a je, náš život, ktorý sme v nej niektorí prežili dočasne, či mnohí prežívame natrvalo. Že sme v nej mali a stále máme ozajstný, nie náhradný život. Veď väčšina z nás, a veru takmer z každého kúta Slovenska (preto sme takí rozliční a vrchovato slobodní ), do nej vkročila v najlepšom veku. S vlastnou rodinou, s malými deťmi, aby v nej prichádzali na svet ďalšie a ďalšie deti. Aj preto po tri desaťročia pri sčítaní obyvateľov stále máme neotrasiteľné prvenstvo priemerného veku ako najmladšia bratislavská mestská časť, najmladšie slovenské „mesto“ i sídlisko zároveň. Po sčítaní v roku 2011 už i preto, že aj naše deti majú deti. Tu – v Petržalke. A v nej ako mladé rodiny aj zostávajú. (Potvrdzuje to aj fakt, že nestačia kapacity zostávajúcich materských škôl a iných zariadení.)

paneláky 3

 

Čo nie je v technológiách a materiáloch…

… ale v ľuďoch. Teda – v nás a je na nás. Na správaní, vzťahu k prostrediu, okoliu po prekročení prahu svojho bytu. Nie náhodne sme oslovili v predchádzajúcich dvoch častiach odborníkov z nášho domáceho terénu. Architektov, profesorov Štefana Šlachtu a Bohumila Kováča. Obaja sú tiež nositeľmi ocenenia Osobnosť Petržalky. Slovo sme dali rovnako renomovanej odborníčke, teoretičke a historičke architektúry prof. Henriete Moravčíkovej, názor historičky-pamiatkárky poskytla Petržalčanka PhDr. Viera Obuchová, CSc. Spoločné motto pre nich: Môže byť raz aj paneláková Petržalka (ak nastane aj na Slovensku taký zlom vo vedomí ľudí, nie v paneloch ako stavebných železobetónových konštrukčných dielcoch…) tak vnímaná ako brnianske panelákové sídlisko Lesná, čiže pamiatkovo-ochranne? Má na to? Zhrňme ich odpoveď v reči diplomata: Nevylučuje sa to, ale… V ich názoroch nechýbali dodatky: je dobré, že sa spustila takáto diskusia, lebo dozrel čas prijať panelové sídliská ako kultúrne dedičstvo; chrániť možno najmä to, čo je komplexné, pôvodné a vyzreté; chrániť možno sídlisko, jeho časť, panelák, zeleň, celkové prostredie, ale nie satelitné antény na oknách a fasádach, klimatizačné škatule a iné svojvoľné doplnky, ktoré ošklivia a poškodzujú obnovený panelák; musíme byť mimoriadne citliví pri hromadnom zatepľovaní panelákov, lebo sa prekryje, zničí i to, čo má byť chránené (rôzne pôvodné vzory a monumentálne maľby na paneloch).
Petržalské paneláky sú obnovené z dvoch tretín, možno už i z troch štvrtín. Zo 600 objektov 400 až 500. Nie je to málo. V ich obsahu do či nad 30-tisíc bytov. Kto má obnovu bytového domu, úplnú alebo čiastočnú za sebou, vie, o čom je reč. Nielen koľko to stojí peňazí, ale koľko je s tým oštary, koľko treba trpezlivosti, času, vôle, poznania a vedomostí. V nejednom dome sa však tiež nakopilo toľko hnevu, zloby, závisti, podozrievaní, intrigánstva, ohováraní, obvinení a najmä hlupáctva, že ten kto nezažil, neuverí. Stačí jeden, dvaja, jedna, dve – a majú nivočiacu silu ohňa i povodne zároveň. (O tom inokedy, viac a autenticky.)

panelaky zdialky

Byt, panelák, okolie

To prvé sme si už takmer všetci v Petržalke upravili na svoj obraz, to druhé zväčša sme už obnovili alebo obnovujeme, to tretie neustále poznačujeme alebo ono (či skôr iní) poznačuje nás. Ak by raz predsa Petržalka alebo jej časť ašpirovala na pamiatkovú zónu, nebol by to sólo panelák alebo skupina panelákov. Bol by to architektonicko-urbanistický súbor, celok, napokon, v prípade brnianskej panelákovej Lesnej, navrhnutej ako pamiatková zóna, sa hovorí o jej „nadčasovom urbanistickom koncepte“ – s oddychovými plochami verejnej zelene, zástavbe ulíc, v stavbách občianskeho vybavenia, dopravnej obsluhe, zastavanom území. Ako by sme taký dotazník dnes za Petržalku vyplnili? Skúsme…
Oddychové plochy verejnej zelene: Máme ich bohato. Stromy parádne vyrastené, len viac lavičiek, upravených predzáhradiek a iné… Naše plus.
Zástavba ulíc: Kto sa má vyznať v petržalskom labyrinte? Je to na iných. A na nás, čo na nich dopustíme.
Stavby občianskeho vybavenia: najskôr je BSK, potom hlavné mesto, až nakoniec mestská časť Petržalka. Aha – tiež ešte niečo súkromné. Vlastné či prenajaté. Tak to aj v Petržalke vyzerá. Čo-to ešte zotrvačne dýcha, ale väčšinou už pustne (stredné školy, škôlky, bývalá obchodná sieť, niektoré zdravotnícke zariadenia a iné…)
Dopravná obsluha: Ak je v tom parkovanie, potom poplach – autá už prenikli na chodníky vo vnútroblokoch. Kedy sa „samozlegalizujú“ aj na tráve? To je len a len naše maslo.
Zastavané územie:

Petržalka – 3 658 obyvateľov/km2

Bratislava – 1 137 obyvateľov/km2

Viedeň – 4 258 obyvateľov/km2

Paríž – 21 437 obyvateľov/km2

Je na konkrétnom miestnom poslancovi, poslankyni, poslancoch, či sa opäť zmenia na „aktivistov“ a začnú s obľúbenými petíciami.

Takže si na pamiatkovú zónu v Petržalke počkáme…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky