INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

A drôty – PREČ ! 1. časť

A drôty – PREČ ! 1. časť

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje finančný príspevok od spoločnosti DALKIA, a. s., vo forme mimoriadneho nájomného na prekládku vysokého napätia ponad jazero Draždiak vo výške 430 000 €, prípadne na inú verejnoprospešnú investíciu… z Uznesenia č. 271 schváleného dňa  18. decembra 2012

Situačne

Čo sú Petržalské noviny novinami je v nich Veľký Draždiak častou témou. Na jar píšeme, čo bude v okolí 16 a pol ha vodnej plochy v lete, aké sa zabezpečia stravovacie, hygienické, zdravotné a záchranné služby, aké úpravy prostredia sú nevyhnutné – pokosiť brehy, osadiť nové odpadové koše, opraviť zničené lavičky… V lete zasa, čo na ňom, z toho čo malo byť, je, a nie je, resp. v akej kvalite či nekvalite, kto a čo komplikuje voľné chvíle opaľujúcim, kúpajúcim sa Petržalčanom… Na jeseň sa vraciame k letu výčitkami nedostatkov a sľubmi toho najlepšieho v budúcoročnom lete, aby v okolí jazera konečne niečo pribudlo… No a v zime? – aby sme nezabudli na Veľký Draždiak, lebo leto sa určite spýta, čo sme robili v zime, preto treba začať už na jar… Čitateľsky úsmevné, však?

Príčinne

Funkcionársky bezmocné a občiansky beznádejné status quo. Aj keď už takmer jedno desaťročie existuje petržalským miestnym zastupiteľstvom schválený dokument – urbanistická štúdia Veľký Draždiak. Koncepcia zmeny niekdajšej „šutrovky“, bagroviska na verejné prírodné kúpalisko – areál s komplexom rekreačných, športových a relaxačných služieb. Kto sa spýta, prečo z toho nič nie je, potom odpoveď ako zdôvodnenie ničoho a nečinného je stručná: To tie drôty nad vodou… Zjednodušene: Kým budú nad vodou drôty vysokého napätia, dovtedy na Veľkom Draždiaku nič nebude. Lebo je aj druhá príčinná veta: Kto dá na prekládku peniaze.

Vecne

Veľký Draždiak je obľúbenou volebnou kockou cukru kandidátov na starostu, miestnych, mestských, ale aj župných poslancov. Ak by sme urobili doterajšiu skladačku ich sľubov voličom, na Veľký Draždiak by už predvčerom nemali arabský Dubaj či mexické Acapulco. Lenže ako hovoria bratia Česi – „skutek, utek…“ Preto sme uverejnili pred dvoma rokmi v PN trojdielny seriál Ako je to naozaj s Veľkým Draždiakom, aby si už nenechali Petržalčania ťahať medové motúzy pod nos ďalšími sľubmi, kadejakými záchranami, petíciami a inými výkrikmi – do jazera. Že prekládka vysokého napätia ako predpoklad na investičné aktivity leží, stojí a visí – nie na slovách kandidátov, ale – len a len na peniazoch. Ibaže tridsať rokov ich nemá kto, či nechce dať. Ani za socializmu, ani za kapitalizmu. Nedáva ich štát, ani štátno-súkromná firma, ani samospráva.

droty, drazdiak, leto

Prekládka vyše 3-tisíc metrov dlhého vedenia vysokého napätia, ktoré sa od roku 1967 tiahne Petržalkou, bola v starom a je aj v novom územnom pláne mesta Bratislavy, aj keď s odlišnými trasami. Najskôr ju mali v plnom rozsahu financovať, a malo to byť do konca roka 2005, len energetici (ZSE, a. s.). Nestalo sa tak. V roku 2007 však vyčíslili náklady na prekládku. Rovných 14 mil. Sk. Neskôr ako investor mala pribudnúť mestská radnica, čo súvisí so stavbou nosného dopravného systému (električka v Petržalke), ktorý je investíciou hl. mesta. Ale po novele zákona o energetike má povinnosť podieľať sa na nákladoch už aj mestská časť, teda Petržalka, pravda, ak chce byť ona žiadateľom o prekládku, keďže sa k nej zatiaľ iní nemajú.

Odvtedy všetko zamrzlo. Síce sa omieľali aj eurofondy ako obľúbený evergreen štátu, úradu, inštitúcie, firmy, keď nik nechce nič dať iným zo svojho. Nehýbe sa výstavba Južného mesta, úhorom leží 9 hektárov župných pozemkov na Janíkových roliach, neprežil ani zamýšľaný multifunkčný megaprojekt Metropolis pri Jarovciach, ktorý niektoré partajné s a konfesijné kruhy mediálne a petične zúžili iba na megakasíno a vydali sa na úspešnú križiacku výpravu proti nemu. V tejto, ešte donedávna najatraktívnejšej časti Petržalky, investične skapal pes…

Nádejne

O tom, že Veľký Draždiak je petržalské genius loci, vedia aj v Dalkii, a. s. V nadnárodnej spoločnosti, ktorá má od mestskej časti prenajatý hnuteľný a nehnuteľný majetok technologických zariadení tepelného hospodárstva. V súvislosti s jeho rozsiahlou obmenou a modernizáciou požiadala Dalkia, a. s., mestskú časť o predĺženie nájomnej zmluvy do roku 2039. Obchodný riaditeľ Vojtech Červenka (Osobnosť Petržalky 2011 – za prínos v oblasti podnikania) našiel podporu vo vedení spoločnosti, že Petržalke treba dať aj niečo navyše. Finančný bonus na riešenie citlivého problému, s ktorým si dlhodobo nevie dať rady mestská časť, ale čo môže viditeľne skvalitniť život jej obyvateľov, byť pre nich novou a príjemnou zmenou. V tejto chvíli to môžeme povedať nahlas a verejne: Myšlienka, že to má byť práve prekládka vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom má troch autorov, ich vzájomného stotožnenia sa, dohody a presadzovania – obchodného riaditeľa Dalkia, a. s., Vojtecha Červenku, starostu Petržalky Vladimíra Bajana a poslanca NR SR a predsedu okresnej organizácie SMER-SD Bratislava 5 Viliama Jasaňa. Sú jej nositeľmi. Budú tiež jej garantmi. (Neskromne však dodáme, že od začiatku pri tom boli aj Petržalské noviny. Inšpiračne i organizátorsky.)

Otvorene

Petržalka má financie na prekládku vedenia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom. To nech vedia všetci Petržalčania. Tieto dve vety bude treba niekomu v Petržalke častejšie pripomínať. Lebo sú už aj iné predstavy, ako sa dá (ne)urobiť prekládka, ako ináč použiť 430-tisíc eur… Píšeme to otvorene, téma Veľký Draždiak ostáva tak otvorená. To je už naša, redakčná garancia Petržalke, Petržalčanom…

droty7

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky