INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ulitu máme už 10 rokov

Ulitu máme už 10 rokov

Je to neuveriteľné, ale Ulita pôsobí na sídlisku Kopčany už celých 10 rokov! Aj ten minulý bol mimoriadne bohatý na aktivity a zážitky. Tešíme sa, že sa  podarilo zachovať všetky naše služby a rozbehnúť aj nové aktivity.

K našim klasickým projektom patrí predškolská príprava, v rámci ktorej sa pripravovali deti v predškolskom veku, alebo žiaci nultého ročníka, na nástup do školy. Predškolská príprava je dôležitá najmä pre tie deti, ktoré nenavštevujú materskú školu. Tu majú možnosť rozvinúť si jemnú aj hrubú motoriku, naučiť sa mnohé veci o svete, socializovať sa a zvykať si na pravidlá a určený harmonogram. Počas letných prázdnin sa deti mohli zúčastniť na intenzívnej 2-týždňovej predškolskej príprave. Minulý rok sa na nej zúčastnilo 10 detí.

Jeden z najmenej obľúbených predmetov pre deti je angličtina. U nás sa ju môžu učiť hravou formou, aj prostredníctvom zahraničných dobrovoľníkov, s ktorými sa inak ako po anglicky nedohodnú. Angličtinu navštevovalo vyše 25 detí.

Dvakrát do týždňa môžu žiaci základných škôl navštevovať doučovanie. U nás na „doučku“ majú možnosť zažiť, že sa im niečo vydarí, ide sa ich v tempe a s individuálnym ohľadom na ich potreby, čo v školách pri takom počte detí, samozrejme, nie je možné. Veríme tomu, že by učiteľky nespoznávali vlastných žiakov, s akou radosťou sa vedia učiť!

Okrem doučovania deti navštevujú aj klubové aktivity, aby mohli svoj voľný čas využiť s kamarátmi v bezpečnom prostredí. Tu sa môžu hrať spoločenské hry, rozprávať sa, tí starší si môžu na počítačoch pohľadať brigády atď. Okrem voľných aktivít sme sa aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR zamerali na spoznávanie iných kultúr a zvyšovanie tolerancie detí voči inakosti. Napr. na jednom stretnutí rozprával náš zahraničný dobrovoľník o španielskej kultúre, o Kolumbii a o vlastnom živote. Na iných stretnutiach sa preberala slovenská či rómska kultúra. Zvyšovanie tolerancie detí k iným kultúram a odlišnosti je v týchto časoch téma viac aktuálna ako inokedy. Klubové aktivity sú rozdelené do skupín podľa veku (6 -10, 10 – 13 a 13 – 20-ročných). Práve skupina pre deti vo veku 6 až 10 rokov sa otvorila minulý rok a od minulého roka deti tiež môžu navštevovať aj dielničku, kde sa  môžu učiť rôzne výtvarné techniky.

So štyrmi mladými ľuďmi sme sa vybrali na medzinárodnú výmenu mládeže na nádhernú Sicíliu, kde sme strávili krásne 2 týždne spolu so 60 rovesníkmi zo 7 rôznych krajín. Medzinárodné výmeny sú obrovskou motiváciou pre mladých ľudí pracovať na sebe či pre komunitu počas celého roka. Na výmene si môžu potom precvičovať angličtinu a naučiť sa veľa nového prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkov.

Okrem klubu sme sa stretávali s deťmi aj priamo na sídlisku. Deti si mohli požičať športové potreby a hry na trávenie voľného času a veľa sme sa rozprávali napr. aj o problémoch sídliska, či o veciach, ktoré by sa mali zmeniť. Jednou z potrieb bolo osadenie lavičiek, kde by si hlavne rodičia mohli sadnúť, kým strážia svoje deti, ktoré sa hrajú na čerstvom vzduchu. Vďaka pomoci Mestskej časti Petržalka sa podarilo osadiť 4 lavičky a 3 smetné koše. Mladým ľuďom na sídlisku chýbal priestor, kde by si mohli zacvičiť a stretávať sa pri športe. Vďaka finančnej podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality spoločne s miestnymi mladými ľuďmi sa nám podarilo osadiť workoutové prvky na cvičenie.

Toho, čo sme všetko ešte zažili na sídlisku, či mimo neho, je naozaj dosť. Bohužiaľ sa všetko nevojde do jedného článku. Ale hlavne sa sem nezmestia emócie detí a ľudí, s ktorými sa denno-denne stretávame. Za to, že sa tieto aktivity mohli minulý rok konať, vďačíme mnohým, napr.: vzdelávacie aktivity v klube bolo možné realizovať najmä vďaka podpore Nadácii pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Aktivity boli tiež spolufinancované z dotácie ministerstva kultúry. Ďakujeme aj mnohým ďalším, ktorí nás podporili či už finančne, materiálne, formou dobrovoľnej práce alebo vyjadrenou podporou.

Tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky