INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zima nám dáva zabrať

Zima nám dáva zabrať

Zimná pohotovosť sa začala pre túto sezónu 15.11. 2016 . Zimná služba zahŕňa čistenie komunikácií III a IV triedy, vybrané chodníky, schody, nájazdy, prechody, ktoré sú v správe našej mestskej časti. Presne vyznačené ich môžete nájsť v novej interaktívnej mape na internetovej stránke www.gis.petrzalka.sk.

Podľa poveternostných podmienok sú naši pracovníci zaradení do domácej pohotovosti a zvolávame ich na zásah prostredníctvom našich dispečerov, keď začne snežiť alebo sa začne tvoriť poľadovica. Domáca pohotovosť sa nariaďuje len v prípade pravdepodobnosti sneženia, alebo poľadovice podľa predpovede počasia, ktorú pre nás túto sezónu pripravuje spoločnosť METEOFACT. Petržalčania si môžu aktuálnu predpoveď pozrieť na internetovej stránke na www.petrzalka.sk alebo www.meteofact.com/petrtzalka.

Spôsob odstraňovania snehu z vozoviek a chodníkov sa určuje v závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy, ako aj poveternostných vplyvov. Pluhovaním, odhŕňaním vozoviek sa odstraňuje sneh, snehová kaša a pod. tak, aby vrstva snehu na vozovkách bola znížená pod 3 cm. Pokiaľ je vrstva napadnutého snehu nižšia ako 3cm, zhŕňanie nemá zmysel, lebo by sme si poškodili a zodrali ochranné gumové brity pluhovacích zariadení o povrch vozoviek a chodníkov. V takomto prípade vykonávame posyp a prípadne ručné odstraňovanie zľadovatenej vrstvy. Po prvotnom výjazde pracovníkov zahrnutej v zimnej pohotovosti vykonávame zabezpečenie schodnosti a zjazdnosti komunikácií a chodníkov podľa interaktívnej mapy GIS v bežnom pracovnom čase mimo zimnej pohotovosti.

O kontrolu schodnosti komunikácií, chodníkov a vykonaných prác sa starajú naši dispečeri a zodpovední pracovníci miestneho úradu. Pri riešení problematických situácií alebo reklamácií tak občan komunikuje priamo so zodpovedným dispečerom, čo prispieva k promptnejšiemu riešeniu. Dispečer má na starosti kontrolu kvality práce, dodržiavanie rozsahu udržiavaných plôch a rozhodnutie o potrebe vykonať jednotlivé úkony.

Tohtoročná zima je na zimnú údržbu náročnejšia ako minuloročná, hlavne na ručné čistenie, pretože kvôli nízkym teplotám býva posyp málo účinný. Zatiaľ sme na ňu minuli takmer 25-tisíc eur (táto suma nezahŕňa mzdy, pohonné hmoty ani amortizáciu vozidiel). Doteraz sme mali 4 zásahy zimnej pohotovosti mimo pracovného času kvôli nutnosti zabezpečenia zjazdnosti, schodnosti komunikácií a chodníkov zaradených v mapách zimnej služby. Počas pracovnej doby sa zimnej údržbe, hlavne ručnému dočisťovaniu, venujeme nepretržite celý január. Zimu zvládame bez väčších komplikácií a porúch mechanizmov, o čom svedčí aj nízky počet podnetov od obyvateľov našej mestskej časti. Všetky riešime operatívne. Informujeme obyvateľov, ktoré úseky sú povinné udržiavať v rámci zimnej údržby vlastníci bytov. Pred začiatkom zimnej sezóny 2016-2017 sme kontaktovali správcov bytových domov a požiadali ich o kontaktné osoby zodpovedné za zimnú údržbu. Situáciu v teréne  monitorujú aj inšpektori verejného poriadku.

V prípade nedostatkov v údržbe komunikácií v správe hlavného mesta, kontaktujeme hlavné mesto.

Sú situácie, kedy je problém určiť zodpovednú osobu, v tom prípade zabezpečia schodnosť, zjazdnosť pracovníci Verejnoprospešných služieb Petržalka.

Marek Kovačič, MpVPS

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky