INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Úrad, ktorý je pre ľudí

Úrad, ktorý je pre ľudí

Vždy sa čudujem ľuďom, ktorí sa starajú len o to, čo je za dverami ich bytu. Nezaujíma ich blízke okolie a ani susedia. Prečo v nás drieme takáto ľahostajnosť týkajúca sa sveta okolo nás? Veď sme jeho súčasťou a spoločnými silami by sme ho mali pretvárať na lepšie miesto pre život. Preto som sa rozhodla, že ja budem iná.

Vzala som si bicykel a začala som pátrať po zeleni. Nešla som príliš ďaleko, sústredila som sa na tú časť, kde žijem, a ku ktorej mám vytvorený najväčší vzťah. Všetko som si nafotila a spravila si predstavu, akým spôsobom by tieto oblasti bolo najlepšie zazeleniť. Lenže po mnohých nedobrých skúsenostiach s úradníkmi som mala obavu, že práve u nich sa moje snaženie skončí. Opak bol však pravdou a na petržalskom miestnom úrade, konkrétne na oddelení životného prostredia, ma čakalo milé prekvapenie.

Môj mail som adresovala pani Juhásovej – vedúcej spomínaného oddelenia. Písala som v ňom, že mám nápady, kam by sa dala umiestniť zeleň. Asi o deň som dostala mail od pani Čevelovej z rovnakého oddelenia, kde mi navrhovala presný dátum a čas stretnutia.

Prišiel deň D a ja som sa vybrala na dohovorené stretnutie na miestny úrad. Dozvedela som sa, ako funguje financovanie výsadby a údržby zelene v Petržalke, že developeri majú povinnosť prispievať do tzv. zeleného fondu i to, ako je niekedy ťažké vysadiť stromy kvôli inžinierskym sieťam. Ja som im zase predložila svoje návrhy spolu s fotkami, kam by bolo podľa môjho názoru vhodné umiestniť zelenú výsadbu. Približne 50 % mojich nápadov už mali zapracovaných vo svojich plánoch výsadby do blízkej budúcnosti. Bola som milo prekvapená, že na úrade sú ľudia, ktorí sa problematike životného prostredia skutočne venujú a majú snahu niečo zlepšiť. Nie sú len byrokratickými strašiakmi, na ktorých dvere je nemožné sa dobúchať. Zvyšné moje nápady si poznačili s tým, že určite pôjdu do terénu a pokúsia sa vymyslieť vhodné riešenie ako zrevitalizovať dané oblasti s prihliadaním na inžinierske siete a možné uvoľnenie financií.

Môj krátky príbeh je svetlým znakom, že nie všetci úradníci sú len strašiaci, ale sú to ľudia, ktorí nás, občanov, vypočujú a s úprimnou snahou sa znažia robiť svoju prácu čo najlepšie. Treba si však uvedomiť, že i my nesieme dávku zodpovednosti a môžeme im trochu pomôcť aspoň svojimi nápadmi. Nebuďme ľahostajní voči svojmu okoliu a skúsme hoci len malou troškou pomôcť vytvoriť krajší svet.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201