INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starosta Bajan nesúhlasí s ďalšou herňou na sídlisku

Starosta Bajan nesúhlasí s ďalšou herňou na sídlisku

Petržalčania sa pýtajú, čo bude s objektom na Lietavskej 14. Bude tam krčma? Alebo dokonca herňa? Objekt prenajal novému nájomcovi miestny podnik Verejnoprospešných služieb, ktorý ho má v správe. V súčasnosti je nevyužívaný, pričom si vyžaduje na opravu financie, ktoré mestská časť nemá.

Podľa obchodnej súťaže tam môže byť kaviareň, cukráreň, klubovňa a podobne. „Takýto účel využitia si v tomto priestore predstaviť viem, s ničím iným súhlasiť určite nebudem,“ dodáva Bajan. Predovšetkým nebude súhlasiť s tým, aby na Lietavskej ulici 14 v Petržalke vznikla ďalšia herňa. „Tentoraz máme v rukách nástroj, ktorý vieme využiť a v plnej miere ho aj uplatníme – sme totiž vlastníkmi daného objektu a my tam herňu jednoducho mať nechceme,“ povedal v tejto súvislosti starosta. Ako povedal, preveroval už aj na magistráte, či hlavné mesto vydalo pre tento priestor licenciu na prevádzkovanie herne a zistil, že doposiaľ sa tak nestalo.

Nový nájomca už požiadal petržalský stavebný úrad o prekolaudovanie priestoru. Keďže je Petržalka vlastníkom objektu, nemôže zo zákona v tejto veci konať, preto sa obrátila na okresný úrad, aby určil ako príslušný iný stavebný úrad. „Tu uplatní mestská časť ako účastník konania a vlastník budovy svoj nesúhlas s takýmto využitím budovy,“ uzatvára starosta.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201