INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Trojjazyčné kamarátstvo

Trojjazyčné kamarátstvo

Počas celého roka sa stretávali deti zo slovenskej Materskej školy na Lietavskej ulici, bulharskej škôlky Ch. Boteva a nemeckej Materskej školy na Palisádoch. Ich stretnutia boli súčasťou projektu Cesty priateľstva, ktorého autorom je Občianske združenie Priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom spoločných tvorivých činností a spoznávaniu folklórnych tradícií vytvoriť kultúrne mosty medzi národnostnou väčšinou a uvedenými národnostnými menšinami na Slovensku. A zároveň medzinárodnými priateľstvami učiť deti tolerancii ž od útleho veku. Deti sa na spoločných stretnutiach vždy v inej materskej škole oboznamovali s kultúrnymi tradíciami týchto troch národov a zažili mnoho pekných a veselých zážitkov s novými priateľmi, naučili sa nové piesne, tance….

Na Lietavskej sa oboznámili s tradíciou fašiangových zvykov vynášania Moreny. Bulharská materská škola pre hostí pripravila Deň námorníkov. Nemecká zase priblížila deťom sviatok sv. Martina s lampiónovým sprievodom na Bratislavskom hrade.


Druhý ročník projektu ukončil spoločný program v poslednú novembrovú stredu v DK Zrkadlový háj. Všetky deti sa teda opäť stretli, aby hosťom a rodičom predviedli vystúpenia v troch jazykoch, ktoré nacvičili spolu  so svojimi učiteľkami. Deti tancom a spevom ukázali, aké rôznorodé a zaujímavé sú odlišnosti jednotlivých národov, ako z ich hudby a zvykov možno vytušiť mentalitu. Za svoje vystúpenia zožali zaslúžený potlesk a pani učiteľky všetkým na pamiatku rozdali náhrdelníky priateľstva. Po vystúpení si hostia mohli pozrieť výborne spracovaný filmový dokument, ktorý projekt mapoval počas celého roka.

Občianske združenie Priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave existuje od roku 2002. Hlavnou myšlienkou jeho založenia bolo podporiť a organizovať aktivity, ktoré by pomohli deťom, žijúcich na Slovensku aby sa zoznámili s bulharskou kultúrou a tradíciami. Už desať rokov realizuje kultúrno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež aj pre dospelých. V súčasnosti sa zameriava na výchovu detí k vzájomnej tolerancii a porozumeniu voči iným etnickým skupinám obyvateľstva. Aby  problematika vzájomného rešpektu bola podchytená v najmladšom veku a v budúcnosti vyrástla generácia, ktorá sa bude aktívne zúčastňovať na procese vytvárania etických zásad multikultúrneho európskeho spoločenstva. Multikultúrny projekt Cesty priateľstva je organizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR.

(md)

Foto – autorka

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky