INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V areáloch škôl osádzajú vtáčie búdky

V areáloch škôl osádzajú vtáčie búdky

V Petržalke podporujú vytváranie hniezdnych možností predovšetkým pre chránené živočíchy, akými sú netopiere a dažďovník obyčajný. Na takejto ochrane životného prostredia sa dohodli petržalská samospráva s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením.
Búdky, ako nové možnosti hniezdenia, osádza Bratislavské regionálne ochranárske združenie v areáloch troch základných škôl. Financie na túto aktivitu poskytla mestská časť Petržalka. Hlavným cieľom spoločného projektu je vytvorenie prirodzeného prostredia a podpora hniezdnych možností chránených druhov živočíchov, čím aj Petržalka prispeje k biodiverzite a ochrane životného prostredia. Ďalším cieľom je priblížiť deťom základných škôl živočíchy v ich prirodzenom prostredí a nenásilným spôsobom prebudiť ich záujem o ochranu prírody.
Búdky vytvoria pre netopiere a dažďovníky náhradný biotop tým, že nahradia hniezdnu dutinu. Vtáky si do búdky môžu nanosiť materiál, zniesť vajíčka a vyviesť mláďatá už budúci rok. Búdky sú bezúdržbové a kontrolovateľné voľným okom. Žiaci tak môžu sledovať celodennú aktivitu vtákov a netopierov, hneď ako obsadia osadené búdky. Následne sa o živočíchoch a ochrane prírody budú rozprávať na prednáškach s odborníkmi. Prednášky zaradila samospráva do vyučovacieho procesu v spolupráci s riaditeľmi škôl. Prvé búdky sú už osadené na budove Základnej školy na Budatínskej ulici a do konca novembra pribudnú ďalšie na školách na Dudovej a Tupolevovej. Na každej zo spomenutých škôl bude 12 búdok pre dažďovníky a 2 pre netopiere.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201