INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Informačné technológie v školách

Informačné technológie v školách

V polovici októbra sa naša ZŠ Tupolevova 20 zúčastnila na medzinárodnej žiackej konferencii o používaní informačných technológií v školách, ktorú organizovala mestská časť Praha 5. Na konferencii boli aj žiaci a študenti z Rumunska, Maďarska a z ostatných mestských častí Prahy.

Našu krajinu, mesto, mestskú časť a školu sme predstavili v PPT prezentácii podobne ako ostatné školy. Po ukončení prvej časti konferencie sme sa odobrali na prehliadku FZŠ Drtinova a potom  vyrazili obzrieť si Prahu.

img_0594

Druhý deň konferencie bol venovaný panelovým diskusiám na témy Využitie IT v školách, Využitie IT vo voľnočasových aktivitách, Negatívne aspekty využitia IT vškolách a Škola v roku 2026. Na konferencii odzneli mnohé podnetné nápady a veríme, že niekoľkými sme prispeli i my.

img_0577

Aj týmto článkom sa chceme my, žiaci Ondrej Korbaš (9.B) a Gabriel Kresánek (8.B) a učiteľky Eva Gambaľová (ANJ) a  Darina Kováčechová (IT) poďakovať mestskému zastupiteľstvu Prahy 5 a  Martinovi Damašekovi, Vítovi Šollemu a starostovi Radekovi Klímovi ako aj všetkým zamestnancom odboru školstva, ktorí sa o nás svedomito starali.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201