INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Deň plný jabĺk

Deň plný jabĺk

V ZŠ Pankúchova 4 sa jeden celý  deň  niesol v duchu  zázraku menom jablko.  Prečo jablkový zázrak?  Jabĺčko je krásne, výborne chutí a je veľmi zdravé.  Šťavnatý kúsok jablka zásobí  naše telo energiou, uhasí  nám smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dokonca nás aj dobre zasýti. V múdrych knihách  sa dočítate, že už  jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus a pôsobí ako náš „osobný lekár“.  A práve pre tieto prednosti si zaslúži našu pozornosť.

školáci, ovocie

Na prvom stupni sa jablkovo učilo, hralo, súťažilo, spievalo a tancovalo. Triedy rozvoniavali jablkovými koláčikmi, sušenými jablkami, jablkovým džúsom či čajom. Vo všetkých triedach sa niečo dialo. Prváci a druháci si pripravili pre ostatných spolužiakov z ročníka rôzne jabĺčkové hry a súťaže. Jablká sa nosili, zbierali, skladali, počítali… a v triedach to vyzeralo ako v ovocnom sade. Červená a zelená farbička boli všade. Tretiaci a štvrtáci sa venovali učeniu s jablkami aj o jablkách. III.A a III.B. boli na exkurzii v ovocnom sade, ďalšie triedy besedovali o druhoch jabĺk a o ich pestovaní.

Cez veľkú prestávku  sa všetci zišli v hale. Rozospievali  ju ľudovou pesničkou Červené jabĺčko a zatancovali si aj pri pesničke Jabĺčko od Kristíny. Napokon sa posilnili  jablkovým koláčom zo školskej jedálne, ale aj dobrotami, ktoré na tento deň napiekli mamičky.

školáci, ovocie

O tom, že jablko je možné všestranne využiť,  presvedčili zaujímavé prezentácie žiakov II. stupňa.   Samotnej prezentácii predchádzala tvorivá príprava projektov, výzdoba tried, inštalácia výstavy o možnostiach využitia jablka, spracovanie informácií  získaných z exkurzie do jablkového sadu či pečenie a príprava jablkových dobrôt. V Deň D si triedy vzájomne vymieňali  získané skúsenosti a poznatky o tomto neodolateľnom  ovocí. Piataci  vysvetlili vznik niektorých odrôd jabĺk a možnosti ich spracovania. Predstavili jablko v technológii, ale aj v umení.

Žiaci si mohli vytvoriť vlastné umelecké dielo z ovocia, ktoré napokon s chuťou zjedli. Šiestaci predstavili jablko v rozprávkach, pantomíme, piesňach, ale aj  v dávnej mytológii. Siedmaci sa zamerali na vitamíny, ktoré blahodarne  pôsobia na náš organizmus, a pripomenuli obľúbené jabĺčko v slovenských aj inonárodných prísloviach a porekadlách. Ôsmaci vysvetlili pôvod vzniku osláv Dňa jablka a dokázali, že s témou jablko sa môžeme stretnúť takmer na každej vyučovacej hodine. Deviataci vyzdvihli praktické použitie jablka v domácej kozmetike a  poukázali na symboliku jablka v technologickej spoločnosti i  v korunovačných klenotoch. Sprievodnými aktivitami v triedach  boli rôzne hry, hádanky, tajničky, súťaže a ,samozrejme, jablkové hodovanie.

školáci

„Jabĺčkové“ aktivity pokračovali aj popoludní v školskom klube detí.   Deti hádali hádanky, prenášali jabĺčka, skladali puzzle, spievali pesničku.  V tento deň prišli deti aj pani vychovávateľky oblečené vo farbách jabĺk. Zaujímavou aktivitou bolo vytvorenie „živých jabĺk“.  Deti sa pospájali podľa farieb a jednotlivo v skupinách vytvorili veľké červené, zelené a žlté jablká. Po súťažiach sa všetky oddelenia presunuli na školský dvor, kde pre všetkých bola pripravená zaujímavá zábavná a pohybová aktivita. Všetky deti naraz hľadali a zbierali po školskom dvore rozsypané a poschovávané jablká. Aktivita sa deťom veľmi páčila a po krátkom čase prišli s nájdenými a pozbieranými jablkami. Za úspešnosť v súťažiach a spoločných aktivitách každé oddelenie dostalo diplom.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom, učiteľom, ale aj rodičom, ktorí vyprevadili svoje deti do školy s taškou plnou jablkových dobrôt. Rodičovské združenie sa postaralo aj o jablkové osvieženie a odmeny pre žiakov. Túto krásnu aktivitu nám bude pripomínať 6  stromčekov, samozrejme jabloní, ktoré zasadili za odmenu triedy, ktorým sa pri plnení aktivít v rámci Dňa jablka najviac darilo.

Organizátorky podujatia, ZŠ Pankúchova 4

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201