INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rok Ľudovíta Štúra na dvestoraký spôsob

Rok Ľudovíta Štúra na dvestoraký spôsob

 

ZŠ Pankúchova 4 si v rámci „Roka Ľudovíta Štúra“ chcela dôstojne pripomenúť život a dielo jedného z najvýznamnejších  predstaviteľov slovenského národného života. Už v septembri sme začali v priestoroch galérie školy s inštaláciou dlhodobej výstavy k dvojstému výročiu jeho narodenia. Aby sa mohol každý žiak školy nejakým spôsobom  podieľať na plnení úloh k tomuto významnému výročiu, vybrali  sme si na to 26. október, kedy sme oslavovali  Medzinárodný deň školských knižníc,  a od uplynutia 200 rokov od narodenia Ľ. Štúra  nás symbolicky delili len dva dni. Na I. stupni prebiehal v dopoludňajších hodinách samostatný program.  Žiaci 1. až 4. ročníka sa oboznamovali so životom a dielom nášho velikána aj prostredníctvom prezentácií, potom nasledoval vedomostný kvíz a tí najmenší si precvičili skladanie puzzle so Štúrovou podobizňou. Súčasťou programu bola aj aktivita „Spoznávame Slovensko“, pri ktorej žiaci plnili úlohy pomocou náučnej literatúry. Slovenská pedagogická knižnica v septembri vyhlásila  11. ročník celoslovenského projektu.

žiaci
žiaci

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Po zverejnení tohtoročnej témy „Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania“ sme sa rozhodli podujatie Školskej knižnice pri ZŠ Pankúchova 4 zrealizovať so žiakmi II. stupňa prostredníctvom projektového vyučovania, kde hlavnou témou bol život a dielo Ľudovíta Štúra. Dôležitým cieľom podujatia bola práca s knihou, využitie nášho knižničného fondu. Žiaci mohli používať aj elektronické knihy.  Učili sa posudzovať hodnovernosť informácií na internete.  Využívali praktické zručnosti z informatiky pri používaní rôznych programov v rámci IT.  Projektové vyučovanie na II. stupni vyvrcholilo 26. októbra a malo dve časti. Prvá časť prebiehala v blokovom vyučovaní. Žiaci prezentovali svoje práce vo viacerých triedach a do niektorých tried sa prišli pozrieť aj rodičia.

žiaci, ľudovít štúr
žiaci, ľudovít štúr

Druhá časť podujatia  sa niesla v slávnostnom duchu v priestoroch našej Školskej knižnice.  Školská knihovníčka všetkých privítala a pripomenula históriu Medzinárodného dňa školských knižníc.  Potom nasledovala prezentácia triednych projektov. A bolo sa veru na čo pozerať. Za pomerne krátky čas sme sa dozvedeli obrovské množstvo informácií o živote a diele Ľudovíta Štúra a generácii jemu podobných nadšencov, ale aj o neľahkej dobe, v ktorej žili. Videli sme niekoľko videí, v ktorých účinkovali samotní žiaci. Pekne spracované prezentácie v PowerPoint boli žiakmi zaujímavo komentované. V podaní deviataka sme si vypočuli Štúrovu reč na Uhorskom sneme z 15. januára 1848, v ktorej prehovoril proti maďarizácii v slovenskom ľudovom školstve a žiadal o zámenu vyučovacieho jazyka maďarského za materinský, t. j. slovenský jazyk. Niektoré projekty boli zamerané  na menej známe udalosti zo Štúrovho súkromia, iné priblížili dobu scénkami, či fiktívnym interview  s Ľ. Štúrom. Niektorí žiaci  vystupovali v zapožičaných kostýmoch, iní si kostýmy vytvorili sami alebo s pomocou rodičov. Jedni siedmaci vytvorili jedno číslo novín pod názvom „Pankúchovské  klebeti“ v štúrovskej slovenčine, iní rukou písanú knihu pod názvom „Štúr ako žiak, študent a profesor“. Ôsmaci „vydali“  informačný bulletin s názvom „Po stopách štúrovcov“. Sladkou bodkou boli koláče, ktoré ponúkali žiaci V. A. Napečené boli ich rodičmi podľa receptov, ktoré boli v 19. storočí známe a obľúbené.

žiaci, dobové kostýmy, štúrovci
žiaci, dobové kostýmy, štúrovci

26.októbra si naša škola veľmi dôstojným a zaujímavým spôsobom pripomenula nielen enormnú činorodosť Ľudovíta Štúra, ale aj  bohatstvo našej Školskej knižnice, ktorá je nevyčerpateľným zdrojom informácií a skutočným centrom vzdelávania.

  1. Mgr. Mária Korčáková, ZŠ Pankúchova 4

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky