INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

S baterkami po stopách pokladu

S baterkami po stopách pokladu

Bol večer a moje deti sa ma už asi po tridsiaty raz opýtali: „Kedy už pôjdeme do tej školy?“ Dosť čudná otázka, najmä ak uvážite, že deťom sa práve začali jesenné prázdniny. No deťom zo ZŠ Prokofievova 5, ktoré navštevujú Školský klub, prázdniny ešte nemohli začať, pretože im každoročne začínajú až na druhý deň ráno, po noci strávenej v škole. A tak sme deťom pobalili spacáky, karimatky a baterky a odviedli ich do školy, kde ich už čakala ježibabka Barborka s kamarátkou na metle (inak pani učiteľka ) a pani vychovávateľky.A čo sa dialo potom?

nocny pochod1

 

Najprv poriadna zábava! Diskotéka, súťaživé hry a hostina. A potom prišla najočakávanejšia chvíľa večera – hľadanie indícií, ktoré viedli k pokladu. A aby to nebolo také jednoduché, celá škola bola ponorená do tmy a deti chodili po obrovskej budove len za svetla bateriek. Tí najstarší – štvrtáci – boli veliteľmi jednotlivých skupín a pomáhali mladším prekonávať strach a riešiť úlohy. Z písmeniek, ktoré našli roztratené po celej budove, museli zložiť správne slovo, ktoré im označilo cestu k pokladu. A aby to nebolo také jednoduché, každá skupina musela ešte vyriešiť niekoľko hlavolamov, kým mohla siahnuť na poklad. A poklad to bol naozajstný, veď každé dieťa získalo čokoládové euro v tých najvyšších hodnotách. A, samozrejme, diplom na pamiatku. Ale najdôležitejšie bolo to, že deti dokázali prekonať strach a pochopili, že ak chcú prísť do cieľa, musia spolupracovať a hrať za jeden tím.

nočny pochod2

Nie každá rodina si z finančných dôvodov môže dovoliť dať dieťa do tábora, nie každé dieťa má odvahu ísť na týždeň do tábora, a tak nemajú šancu prežiť pravý táborový nočný pochod, ktorí poznali len z rozprávania svojich rodičov. A práve preto patrí moja veľká vďaka pedagogickému zboru na ZŠ Prokofievova 5 za to, že obetovali svoj voľný čas na to, aby rozžiarili oči a vyčarili úsmev na tvárach detí, a aby im umožnili zažiť pravý nočný pochod so všetkým, čo k tomu patrí.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201