INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Keď sa farby jesene snúbia s úctou k šedinám

Jeseň je krásna, farebná, je obdobím zbierania plodov, ale aj obdobím, keď si viac ako inokedy uctíme starších spoluobčanov. Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou a prirodzenou súčasťou nášho života. Všetci starší ľudia si zaslúžia našu pozornosť, pretože vekom nadobudli bohaté skúsenosti a poznatky, ktoré neustále odovzdávajú z generácie na generáciu.

Ako prejav vďaky a úcty pri príležitosti mesiaca venovaného našim starším spoluobčanom pripravili žiaci a učitelia zo ZŠ Pankúchova 4 hudobno-dramatické pásmo pre klientov v príjemnom prostredí Domu tretieho veku na Poloreckého ulici. Babičkám a deduškom sa prihovorili pekným slovom, krásnymi i vtipnými básňami, moderným spevom a temperamentným tancom. Po skončení programu odovzdali prítomným symbolické kvietky, ktoré vyrobili žiaci v školskom klube detí.

Uvedomujeme si, že na prejav úcty nestačí len jeden deň či mesiac, ale úctu treba prejavovať neustále v rodine, v škole, na ulici, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Nájdime si čas a odovzdávajme milé slová, pomocnú ruku a úsmev starším ľuďom celý rok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky