INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Keď sa farby jesene snúbia s úctou k šedinám

Jeseň je krásna, farebná, je obdobím zbierania plodov, ale aj obdobím, keď si viac ako inokedy uctíme starších spoluobčanov. Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou a prirodzenou súčasťou nášho života. Všetci starší ľudia si zaslúžia našu pozornosť, pretože vekom nadobudli bohaté skúsenosti a poznatky, ktoré neustále odovzdávajú z generácie na generáciu.

Ako prejav vďaky a úcty pri príležitosti mesiaca venovaného našim starším spoluobčanom pripravili žiaci a učitelia zo ZŠ Pankúchova 4 hudobno-dramatické pásmo pre klientov v príjemnom prostredí Domu tretieho veku na Poloreckého ulici. Babičkám a deduškom sa prihovorili pekným slovom, krásnymi i vtipnými básňami, moderným spevom a temperamentným tancom. Po skončení programu odovzdali prítomným symbolické kvietky, ktoré vyrobili žiaci v školskom klube detí.

Uvedomujeme si, že na prejav úcty nestačí len jeden deň či mesiac, ale úctu treba prejavovať neustále v rodine, v škole, na ulici, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Nájdime si čas a odovzdávajme milé slová, pomocnú ruku a úsmev starším ľuďom celý rok.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201