INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Farebnejšie miesto pre deti

Farebnejšie miesto pre deti

Program AVENT pre materské školy odštartovala spoločnosť Philips AVENT s cieľom sústrediť sa na materské školy a obdarovať tie z nich, ktoré sú najviac motivované a najaktívnejšie. Vytvorením programu pre materské školy chce spoločnosť vyjadriť rešpekt k obetavosti a zanieteniu zamestnancov škôl pre svoje povolanie a zároveň by radi niečím prispela k ich každodennej práci. Sú to napr. dekorácie na výzdobu stien miestností, vďaka ktorým budú vyzerať zábavnejšie a príťažlivejšie, či dodanie výukových materiálov pre skupiny predškolských detí rôzneho veku. Vďaka programu sa stanú všetky zúčastnené materské školy veselším a farebnejším miestom pre deti. Tiež verí, že darčeky budú podporovať prácu učiteľov pri rozvíjaní nových zručností a schopností detí. Preto odporúča všetkým rodičom, aby sa aktívne podieľali na vytváraní a udržiavaní online profilu materskej školy svojho dieťaťa. Na základe poradia registrácie sa Materská škola Bulíkova 25 nachádza medzi prvými 100 zaregistrovanými zariadeniami v programe AVENT pre materské školy.

Ďalšie pôsobenie v súťaži je podmienené hlasovaním – http://aventpreskolky.sk/kindergarten/44

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201