INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Kaspian vo väčších priestoroch

Petržalskí poslanci na septembrovom zasadnutí schválili aj desaťročný prenájom Pavilónu detských ihrísk na Furdekovej Občianskemu združeniu Kaspian, ktoré vykonáva preventívnu, voľnočasovú a vzdelávaciu činnosť a poskytuje sociálne služby deťom a mládeži vo veku od 6 do 23 rokov.

Združenie dnes pracuje s asi 500 deťmi a mladými ľuďmi ročne. V súčasnosti využíva priestory na Ambroseho ulici, ktoré, ako uviedlo združenie vo svojej žiadosti, nie sú kapacitne vhodné. Preto požiadalo mestskú časť o nájom nehnuteľnosti, ktorá je vhodná nielen svojou kapacitou, ale aj polohou. Kaspian dostane objekt od mestskej časti do prenájmu za 1,20 eur ročne na štvorcový meter. Pri výmere necelých 185 štvorcových metrov to predstavuje sumu takmer 222 eur ročne. Mestská časť občianske združenie podporuje aj formou dotácií, od roku 2010 dostali finančné prostriedky vo výške viac ako 9-tisíc eur.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201