INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prváci už zasadli do lavíc

Prváci už zasadli do lavíc

V pondelok, 5. septembra, si do školských lavíc po prvý raz zasadlo 712 nových žiakov. Petržalský starosta im pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdal pekné knihy, ktoré si už o pár mesiacov budú môcť aj sami prečítať. Osobne ich odovzdal žiakom 1.B na základnej škole Dudova, ktorá sa môže pýšiť titulom Škola roka. Prváčikov a ich rodičov v tento výnimočný deň srdečne privítala riaditeľka Hana Závodná a usmiate pani učiteľky. Žiačky starších ročníkov si pre svojich nových spolužiakov pripravili aj krátky kultúrny program.

zs dudova
Riaditeľka školy Hana Závodná a starosta Vladimír Bajan

V základnej škole Dudova sa za posledných 5 rokov – od menovania novej riaditeľky do funkcie – sa zvýšil počet jej žiakov o viac ako 22 %. Dlhodobou prioritou školy je polytechnické vzdelávanie s osobitným zreteľom na zlepšovanie pracovných zručností žiakov. V technických súťažiach škola dosiahla množstvo ocenení a bola úspešná aj v Národnom projekte Podpora polytechnickej výchovy, a tak získala v roku 2015 učebné pomôcky v hodnote 50 000 eur. Vďaka vybaveniu odborných učební chémie, fyziky, biológie a techniky pedagógovia skvalitňujú vyučovací proces a využívajú moderné formy vzdelávania.

zs dudova, žiaci

Škola svojim žiakom ponúka mimoriadne bohatú záujmovú činnosť. Okrem technických disciplín venuje veľkú starostlivosť aj športovo talentovaným žiakom. Vedenie školy vynaložilo veľké úsilie na získanie finančných prostriedkov na zlepšenie technického stavu športového areálu. V spolupráci s Petržalskou tenisovou školou získala škola v roku 2015 finančné prostriedky v hodnote 40 000 eur na výstavbu multifunkčného ihriska. Celkom v roku 2015 získala škola finančné prostriedky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu vo výške približne 135 000 eur a k tomu notebooky, kancelársky nábytok, knihy do školskej knižnice, vzdelávacie publikácie, rôzny spotrebný tovar na výtvarnú výchovu a výzdobu školy či na ďalšie využitie. V roku 2015 bola organizátorom obvodných kôl chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajského kola v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku pod názvom Stretnutie s Goethem a tiež olympiády zručnosti pre žiakov 1. stupňa.

prváci

O výsledkoch svojej práce škola pravidelne informuje širokú verejnosť na svojej web stránke v piatich svetových jazykoch. V roku 2015 zorganizovala viac ako 130 aktivít na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola úspešne realizuje medzinárodný projekt Supertrieda, do ktorej je zapojená ako jedna z mála škôl z Petržalky.

Petržalská samospráva je zriaďovateľom 11 základných škôl. So školskou taškou v pondelok prekročilo ich brány 4619 žiakov, čo je o 311 viac ako v minulom roku.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky