INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Príspevok na škôlku dostane 19 detí

Príspevok na škôlku dostane 19 detí

 Petržalskí poslanci aj na nadchádzajúci školský rok odsúhlasili poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre ďalších 22 detí, ktoré neboli prijaté do žiadnej z 23 obecných materských škôl. Za 8 mesiacov predchádzajúceho školského roka vynaložila Petržalka na tento podporný program celkovo 12 939 eur.

Aj napriek tomu, že Petržalka v ostatných rokoch rozšírila kapacity materských škôl o približne 400 miest, neprijala v školskom roku 2016/2017 z dôvodu nedostatku miest viac ako tristo detí vo veku 3 až 5 rokov s trvalým pobytom v Petržalke. V minulom roku preto samospráva umožnila zákonným zástupcom požiadať o adresný a kompenzačný nenávratný príspevok na umiestnenie dieťaťa v súkromnej materskej škole, o ktorý prejavilo záujem 34 rodičov. Záujem o poskytnutie príspevku bol pôvodne väčší, ale 12 detí žiadateľov bolo v septembri 2015 prijatých na uvoľnené miesta do obecných materských škôl, niektorí z rodičov zas nespĺňali kritériá pre vznik nároku na príspevok alebo do požadovaného termínu nepredložili potrebné doklady.

O príspevok pre nadchádzajúci školský rok 2016/2017 pôvodne požiadalo 22 rodičov, no dve deti boli dodatočne prijaté do štátnej materskej školy a jedna rodina nemá v Petržalke trvalé bydlisko, takže mestská časť bude prispievať na umiestnenie v súkromnej materskej škole 19 rodičom sumou 60 eur mesačne.

Z predchádzajúceho školského roka bude súkromné materské školy navštevovať  ešte 15 detí,  spolu teda bude mestská časť prispievať na 34 detí v celkovej sume 22 440 eur za školský rok 2016/2017.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky