INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nudiť sa naozaj nie je „kúúúl

Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila počas prázdnin 1. ročník Detskej ekonomickej univerzity pod záštitu Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD, rektora Ekonomickej univerzity. Program Detskej ekonomickej univerzity BBS EUBA bol rozvrhnutý do dvoch týždňov. Na začiatku bolo slávnostné otvorenie a zápis spolu s výberom voliteľných aktivít. Mali sme povinné prednášky, dobrovoľné workshopy, výlety a množstvo exkurzií, ale aj veľa športových aktivít. Odborníci nám zaujímavou formou vysvetlili základné pojmy, diskutovali sme o aktuálnych ekonomických témach po prednáškach skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe a zoznámili sme sa s ekonómiou v praxi zábavnou formou. Spoznal som nových kamarátov a okrem „zmysluplného využitia prázdninových dní“ (podľa mojej mamy) sme na konci tohto letného dobrodružstva získali titul „Inžinier junior Ekonomickej univerzity v Bratislave“. Výhodou bol aj pomerne nízky poplatok a možnosť vybrať si obed v niektorej dobrej reštaurácii alebo priniesť si vlastný. Ďalšou výhodou bolo, že počas trvania DEU bolo rodičom k dispozícii mobilné telefónne číslo, kam mohli v prípade potreby zatelefonovať. Veľmi sa mi páčilo, že sme deň vopred e-mailom dostali podrobné informácie o programe nasledujúcich dní, ktorý bol prispôsobený počasiu aj našim želaniam. Myslím si, že cieľ DEU bol splnený – nudiť sa naozaj nie je „kúúúl“ a rád prídem aj na budúci rok.

 

Marek Hlásny,

9. B trieda, ZŠ Lachova 1

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201