INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Detský olympijský deň

Detský olympijský deň

V škôlke na Strečnianskej ulici sa rozhodli usporiadať deťom najväčšiu športovú udalosť – Olympiádu. A to so všetkou slávou. Nechýbala olympijská hymna, slávnostný nástup s vlajkou ani „zapálenie“ olympijského ohňa. A prišli aj vzácni hostia, Mária Mračnová, podpredsedníčka Slovenského olympijského výboru (a bývalá úspešná československá olympionička v skoku do výšky) a Samuel Piasecký, najúspešnejší slovenský reprezentant v športovej gymnastike. Ten so sebou priviedol i syna Samka, nádejného športovca, držiteľa množstva ocenení a bývalého absolventa MŠ Strečnianska.

Mária Mračnová, Jana Martinkovičová a  Samuel Piasecký so synom Samkom

Po slávnostnom úvode a zložení olympijského sľubu sa deti v skupinách rozbehli na sedem rôznych športových stanovíšť, na ktorých súťažili v behu, skoku do diaľky, chôdzi po kladine a ďalších disciplínach. Ako nám prezradila Jana Martinkovičová, riaditeľka materskej školy, pre myšlienku olympiády ju nadchla kolegyňa Milka Šulová, ktorá má športu blízko. Aj vďaka nej nadviazali spoluprácu so Slovenským olympijským výborom: „Chceme viesť deti k pohybu a športu už od útleho veku. A zdalo sa nám ako dobrý nápad zorganizovať detskú olympiádu, pretože s týmto slovom sa deti stretávajú – počujú ho doma či v televízií. Takto vedia lepšie pochopiť, čo olympiáda je a stať sa trošku jej súčasťou.“

Olympijský oheň zapálil S. Piasecký
Olympijský oheň zapálil S. Piasecký

V posledných rokoch sa veľa hovorí o tom ako majú naše deti mál pohybu a šport zamenili za sedenie za PC či tabletom. Nás zaujímalo ako situáciu vidí Mária Mračnová, ako bývalá aktívna športovkyňa:  „Mám radosť, keď vidím, že sa v materských školách aktívne snažia deti viesť k športu. Zlá správa je, že na základných školách chýbajú kvalitní učitelia telesnej výchovy. A nie je ani klasifikovaná, takže motiváciu snažiť sa nemajú ani deti ani učitelia. Už nefunguje to, čo kedysi, že sme si na telesnej vyskúšali všetky druhy športu. V každej štvrti by malo byť jedno komplexné športové zariadenie, aby rodičia nemuseli deti voziť cez celé mesto. Podpora športu vedie cez jeho dostupnosť a výchovu k športu už od malička.“

Samuel Piasecký je reprezentantom Telovýchovnej jednoty Slávia UK, ktorá svoje tréningy gymnastiky pre deti ponúka aj v Petržalke a na nezáujem sa rozhodne sťažovať nemôžu. „Záujem je naozaj veľký, ale problém máme s kapacitou, je nedostatok miesta i trénerov. Deti gymnastika baví a rodičia vidia zlepšenie, deti sú pohyblivejšie, dokonca možno zdravšie a gymnastická príprava im otvára cestu k ďalším športom.“

detská olympiáda, MŠ Strečnianska

 

A že deti šport naozaj baví, bolo zrejmé aj zo skvelej olympijskej atmosféry na školskom dvore. Videli sme zdravú súťaživosť, družné povzbudzovanie a dychtivosť detí predviesť, čo dokážu. Takže olympijskú medailu a diplom si všetci naozaj zaslúžili.

.Detská športová olympiáda 3

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201