INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia

Tretí júnový týždeň patrí v petržalskej knižnici už tradične mladým tvorcom školských časopisov a, možno, budúcim mladým novinárom. Súťaž školských časopisov s názvom Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia vstúpila do jubilejného dvadsiateho ročníka. V roku 1996 vyhlásila túto súťaž v Petržalke, plnej školopovinných detí, miestna knižnica  s cieľom nadviazať nové kontakty a rozšíriť spoluprácu so základnými školami, osloviť a priviesť mladú generáciu do knižnice, ako aj podporovať vzdelávanie detí a mládeže formou súťaže rozvíjajúcej ich schopnosti a tvorivosť.

Hneď v prvom ročníku bolo do súťaže prihlásených 13 základných škôl. Medzi prvé školy, ktoré stáli pre vzniku súťaže a získali najvyššie ocenenia, boli ZŠ Dudova s časopisom „My z Dudovej“, ZŠ Holíčska s časopisom „Pierko“, ZŠ Černyševského, ktorú reprezentoval časopis „Iris“, časopis „Naša mladosť“ z vtedajšej ZŠ M.C.Sklodowskej. V druhom ročníku pribudli a boli zároveň ocenené aj časopisy „Beňadik“ zo ZŠ Beňadická, „OKO“ vydávaný na ZŠ Vlastenecké nám. V nasledujúcich ročníkoch sa počet prihlásených a súťažiacich školských časopisov ustálil, priebežne sa pridali novovzniknuté alebo po prestávke obnovené časopisy. História priniesla aj zmeny v názvoch niektorých časopisov, dnes je, napríklad, zo ZŠ Holíčska prihlásený do súťaže časopis s názvom „Oko školy“.

Od vzniku súťaže sa technické možnosti, ale aj obsahová a grafická stránka časopisov v mnohom zmenila tak, ako sa zmenili podmienky pre tvorbu a vydávanie časopisov v školách. Niektoré školské časopisy majú svoje elektronické verzie aj na webových stránkach škôl, o čom mohli redakčné rady spred dvadsiatich rokov iba snívať. Zároveň však finančné podmienky v súčasnosti viac ako v začiatkoch podmieňujú vydávanie tlačených verzií časopisov, resp. časopisov vôbec. Nesmieme, samozrejme, zabudnúť ani na odborné vedenie a dohľad nad prácou detských redakčných rád, ktoré garantujú na školách vlastní pedagógovia a vedenia škôl.

Takáto spoločná práca si zaslúži naše uznanie a teší nás, že sme mohli aj v tomto ročníku oceniť a poďakovať všetkým, ktorých táto práca baví a vedia sa so svojimi zážitkami a príbehmi podeliť so svojimi kamarátmi, kolegami, ale aj s odborníkmi našej súťaže. Práce hodnotila odborná porota v zložení Peter Gála (predseda), grafik, knižný dizajnér a predseda Asociácie ilustrátorov Slovenska, Silvia Vnenková, novinárka a redaktorka Petržalských a Eva Sládková, novinárka, redaktorka a moderátorka Televízie Bratislava.

Vyhodnotenie jubilejného ročníka tejto vďačnej súťaže sa niesol v príjemnej atmosfére, kvalita súťažných školských časopisov bola v jednotlivých prípadoch porovnateľná s profesionálnymi časopismi, a tak bolo množstvo tém a podnetov k rozhovorom, postrehom, radám, či odporučeniam do budúcnosti. Porota ocenila výber a nápaditosť tém, spracovanie námetov formou rozhovorov (s riaditeľmi škôl, so spolužiakmi, ktorí vynikajú napr. v oblasti športu…), informácií o úspechoch spolužiakov v predmetových, či jazykových olympiádach, cenili sa aj kritické postrehy. Osobitnou kategóriou bola grafická stránka a úprava časopisov, ktorej porota venovala pozornosť, čo bolo ocenené mimoriadnou cenou za grafiku časopisu. Udeľovali sme ju po prvýkrát v histórii súťaže, pretože nás  mladé redakčné rady opäť ubezpečili v tom, že si zaslúžia ocenenie, ktoré im prináša základný kurz práce s grafickou stránkou časopisu.

Do 21. ročníka sme vykročili dobre pracovne naladení, motivovaní novými nápadmi, možnosťami, témami a hlavne ochotou ďalej prinášať vlastné informácie, zábavu či poučenie zo života na školách v našej Petržalke a to všetko s podporou mestskej časti.

Čestné uznanie:

Iris,  Základná škola, Černyševského 8, Bratislava

Dudováčik, Základná škola, Dudova 2, Bratislava

MOKY 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 3, Bratislava

Dudoviny, Základná škola, Dudova 2, Bratislava

Cena poroty za grafický dizajn:

OKO školy, Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

Skokanom roka:

Listuška a Listuško, Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava

Hlavné ceny:

  1. miesto  Stopa, Základná škola, Nobelovo námestie 6, Bratislava
  2. miesto Tilgneráčik,  Základná škola, Tilgnerova 14, Bratislava
  3. miesto  Povedajko, Základná škola internátna, Vlastenecké námestie 1, Bratislava

Ďakujeme aj našim sponzorom súťaže kníhkupectvu Martinus.sk, spoločnosti Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s., a vydavateľstvu Perfekt, a.s.

Katarína Bergerová, riaditeľka

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky