INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V kancelárii komisárky pre deti

V kancelárii komisárky pre deti

Šiestaci zo ZŠ Nobelovo nám. 6 mali nevšednú príležitosť stretnúť sa s komisárkou pre deti. V neformálnom rozhovore sa komisárka pre deti Viera Tomanová zaujímala o ich problémy , zaujímala sa aj o osudy detí z detského domova, ktoré navštevujú našu školu. Deti sa dozvedeli, že od 1. júna môžu na úrad  poslať bezplatne a anonymne list aj poštou. Netreba naň dať známku, ani uviesť presnú adresu. Na obálku stačí napísať, že korešpondencia má ísť komisárke pre deti. O svojich problémoch môžu hovoriť aj telefonicky či e-mailom. Stretnutie bolo zaujímavé a podnetné a deti uistilo, že so svojimi problémami sa môžu obrátiť aj na tento úrad, ktorý im pomôže.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201