INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prázdninové rekonštrukcie v škôlkach

Prázdninové rekonštrukcie v škôlkach

Väčšie rekonštrukcie na budovách škôl už tradične plánuje Petržalka na obdobie letných prázdnin. Mestská časť, ktorá je zriaďovateľom až 30 škôl – 11 základných a 19 materských – počas tohto obdobia preinvestuje takmer 380 tisíc eur na zlepšenie podmienok a ozdravenie prostredia.

Po minuloročnej oprave vonkajšej terasy a schodiska v materskej škole na Bulíkovej ulici prišla tento rok na rad aj kompletná výmena osvetlenia. Výmena svietidiel za zdravšie a úspornejšie čaká aj budovy materských škôl na Iljušinovej a Bradáčovej. Škôlkari z Iljušinovej sa v tomto školskom roku tešili z vymaľovaných tried a nových toaliet v zrekonštruovaných kúpeľniach a po týchto prázdninách sa budú hrať už aj pod zdravším osvetlením. Ich kamaráti z elokovaných tried na ZŠ Tupolevova budú mať po prázdninách zas vymenené okná na druhom podlaží. V štyroch materských a dvoch základný školách zrekonštruujú robotníci hygienické zariadenia. To znamená, že vymenia kompletne rozvody vody a kanalizácie, obklady, dlažbu a samozrejme sanitu. Toto hygienické opatrenie za viac ako 150 tisíc sa dotkne žiakov na základných školách Holíčska a Dudova a detí z materských škôl Bradáčova, Lietavská, Pifflova a Bzovícka. Okrem rozsiahlych rekonštrukcií realizuje mestská časť aj „menšie opravy“, napríklad výmenu podlahových krytín v materskej škole Gessayova, obnovu malieb na Bulíkovej, či výmenu termoventilov na Rovniankovej.

skolka, wc, záchod
skolka, wc, záchod

Do opráv budov školských zariadení investovala samospráva nemalé finančné prostriedky, v uplynulých rokoch nové okná a zateplené strechy financovala z päť miliónového úveru, ktorý odsúhlasilo ešte v roku 2009 predchádzajúce zastupiteľstvo. Ďalšie prostriedky z tohto úveru dočerpala Petržalka začiatkom súčasného volebného obdobia v roku 2011. Následne v rokoch 2012 a 2013 investovala do opráv budov základných a materských škôl celkovo sumu viac ako 810-tisíc eur. Do opráv budov putovala aj časť prebytku, ktorý samospráva vykázala ku koncu roka 2013. V roku 2014 investovala Petržalka do opráv škôl viac ako milión eur. Okrem opráv stále rozširuje kapacity materských škôl a v tomto roku sa podarilo získať dotáciu vo výške 400 tisíc eur na rekonštrukciu zdevastovanej budovy na Vyšehradskej ulici. Vzniknúť by tu mala materská škola s kapacitou takmer 170 miest.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky